Tập đoàn Hà Đô (HDG): Thông báo ngày chốt trả cổ tức đợt 2/2021 bằng cổ phiếu 20%

23/06/2022 06:20 GMT+7
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE : HDG) đã công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 20%

Cụ thể, ngày 22/06/2022 HDG phát đi thông báo sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để được hưởng quyền là ngày 07/07/2022.

Tập đoàn Hà Đô hoàn thành 2 đợt chi trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 30%

Trước đó, vào giữa tháng 3/2022 vừa qua, Hà Đô đã công bố tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 20/4. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 qua hai đợt là 30%, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Với tỷ lệ thực hiện là 20%, 100:20, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 40,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng gần 407 tỷ đồng. Nâng tổng vốn điều lệ từ 2.038 tỷ lên 2.445 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán tại ngày 31/12/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để được hưởng quyền là ngày 07/07/2022.

HDG đề ra kế hoạch lợi nhuận bằng năm cũ, cổ tức dự kiến 25%

Năm 2021, HDG đạt 3.881 tỷ đồng cho tổng doanh thu hợp nhất, thực hiện 79% kế hoạch và 78% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.344 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 107% so với kế hoạch và tăng trưởng 7% so với năm trước.

Tập đoàn Hà Đô (HDG): Thông báo việc trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh HDG năm 2022

Năm 2022, HDG dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 25% vốn điều kệ. Doanh thu hợp nhất dự kiến là 3.703 tỷ đồng, bằng 95% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến bằng với thực hiện năm cũ, ở mức 1.344 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/06, cổ phiếu HDG đang giao dịch ở mức 52.000 đồng, tăng 100 đồng so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 0,19%)


Phương Thảo