Tập đoàn HIPT (HIG) báo lãi sau thuế cả năm vỏn vẹn 3 tỷ đồng, giảm 36,2%

23/05/2022 07:35 GMT+7
Kết thúc năm, Tập đoàn HIPT (HIG) báo lãi sau thuế đạt 3 tỷ đồng giảm 36,2% so với năm trước đó.

Công ty CP Tập đoàn HIPT (UPCoM: HIG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021-2022.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 425 tỷ đồng giảm 33,6% so với năm trước. Do giá vốn bán giảm mạnh từ 618,4 tỷ xuống 377,3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp năm tăng gấp 2 lần lên 47,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,4 lần lên 21,8 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí hoạt động tài chính tăng vọt 4 lần lên 9,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 11% so với năm trước.

Đáng chú ý, thu nhập khác năm nay giảm mạnh từ 55,8 tỷ đồng xuống chỉ còn 3,2 tỷ đồng.

Kết thúc năm, Tập đoàn HIPT báo lãi sau thuế đạt 3 tỷ đồng giảm 36,2% so với năm trước đó.

Tập đoàn HIPT (HIG) báo lãi sau thuế vỏn vẹn 3 tỷ đồng, giảm 36,2% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính HIG

Đến cuối ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Tập đoàn HIPT tăng 8,9% lên 552,5 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 5,3% còn 453,6 tỷ đồng, trong đó các khoản thu ngắn hạn đạt 77,7 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt 82 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 3,5 lần lên 99,1 tỷ đồng. Nợ phải trả trong năm tăng 10% lên 218,6 tỷ đồng.

Liên quan đến Tập đoàn HIPT, mới đây, ông Lê Hải Đoàn, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 663.500 cổ phiếu HIG. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 13/5 đến ngày 10/6.

Trước đó, hồi tháng 3/2022 Tập đoàn HIPT đã thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, HIPT đã bán toàn bộ gần 2 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

Giao dịch thực hiện từ 16/2 - 16/3 bằng phương thức khớp lệnh. Giá bán bình quân đạt gần 9.980 đồng/cp.

Vào năm 2016, HIPT đã mua gần 2 triệu cổ phiếu quỹ nói trên với mức 38,76 tỷ đồng tương ứng giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Sau gần 6 năm sở hữu, HIPT đã phải cắt lỗ với giá chưa bằng một nửa giá mua vào.

Về kế hoạch niên độ 2022-2023, Tập đoàn HIPT đặt doanh thu đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và 400% so với thực hiện niên độ 2021-2022.

Trên thị trường chứng khoán, đóng phiên ngày 20/5/2022, cổ phiếu HIG giảm 4,21% xuống 9.100 đồng/cổ phiếu.


Ong Lý