Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi “đậm” quý II gấp 3,5 lần lên hơn 350 tỷ đồng

31/07/2022 08:42 GMT+7
Quý II, Sao Mai (ASM) báo lãi 353 tỷ đồng đồng, tăng 246% (gấp 3,5 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu đạt 4.024 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng ít hơn (7,7%) nên lợi nhuận gộp tăng 85,6% lên 635,7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 105% lên 67,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 4,7% lên 136,1 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 75% trong tổng chi phí.

Chi phí bán hàng tăng 95% lên 140,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 55 tỷ đồng; lợi nhuận nhuận khác tăng 287% lên 15,6 tỷ đồng.

Kết quả quý II/2022, Sao Mai (ASM) báo lãi 353 tỷ đồng đồng, tăng 246% (gấp 3,5 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) quý II gấp 3,5 lần lên hơn 350 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của ASM

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.251 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 677 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 162% (gấp 2,6 lần) so với 6 tháng năm 2021.

Năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Như vậy, 6 tháng đầu, ASM thực hiện được 49% mục tiêu doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 của Sao Mai đạt 19.006 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 51% tổng tài sản; trong đó hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 2.819 tỷ đồng (chiếm 14,8% tổng tài sản); đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.458 tỷ đồng; phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 9,5% lên 2.445 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng nhẹ lên 10.798 tỷ đồng, trong đó tổng vay nợ chiếm gần 76% nợ vay với 8.194 tỷ đồng (tăng 3,6% so với đầu năm); phải trả người bán ngắn hạn giảm 18,4% còn 786,5 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 8% lên hơn 628 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu ASM tăng 4,41% lên 15.400 đồng/cp.

An Vũ