Tập đoàn Sao Mai (ASM) chốt ngày chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

29/09/2022 14:52 GMT+7
Ngày 10/10 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng Công ty CP Tập đoàn Sao Mai chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%.

Tỷ lệ thực hiện 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Nguồn thực hiện, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021. Với 353,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sao Mai sẽ chi khoảng 535 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này.

Ngày thanh toán sẽ là 4/11/2022.

Kết thúc quý II/2022, Tập đoàn Sao Mai thu về 4.011 tỷ đồng từ doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng, răng 248% so với với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu Sao Mai đạt 7.221 tỷ đồng, tăng 15,4% so với nửa đầu năm ngoái và lợi nhuận sau thuế tăng 161% lên 673 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đề ra mục tiêu thu về 14.700 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, nửa đầu năm 2022, ASM đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều 29/9, cổ phiếu ASM giảm 3,31% xuống 14.500 đồng/cp.


Ong Lý