Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi quý 4 giảm sâu, cả năm đạt gần 60% mục tiêu

23/01/2023 09:59 GMT+7
Kết quả, quý 4, Sao Mai (ASM) báo lãi 65,7 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) đã công bố BCTC hợp nhất qý 4 và lũy kế năm 2022 với doanh thu thuần ghi nhận 3.184 tỷ đồng, tăng 16%. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng 19%, đạt 2.851 tỷ đồng; kéo theo lợi nhuận gộp giảm 1,7%, xuống 333 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Sao Mai trong kỳ giảm 12%, xuống 55,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý lại tăng gấp đôi so với quý IV/2021, ở mức 181 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ở mức cao với 145,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng nhẹ lên hơn 59 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 81% lên 83 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4, Sao Mai báo lãi 65,7 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi quý 4 giảm sâu, cả năm mới thực hiện được gần 60% mục tiêu - Ảnh 1.

BCTC của Sao Mai

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần ASM đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu cá xuất khẩu tăng hơn 1.300 tỷ đồng, tương ứng đạt 3.696 tỷ đồng; doanh thu thức ăn cá cũng tăng khoảng 1.000 tỷ đồng, đạt 5.521 tỷ đồng. 

Năm 2022, Sao Mai thu về 963,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 36% so với năm 2021.

Năm 2022, ASM đặt mục tiêu thu về 14.700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 93,5% kế hoạch doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Sao Mai tính đến cuối tháng 12/2022 ở mức 19.110 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm (tương ứng tăng 941 tỷ đồng). Đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận giảm 38%, đạt 981 tỷ đồng.

Nợ của ASM đến 31/12/2022 đạt 11.270 tỷ đồng, so với ngày đầu năm tăng 6% (tương ứng tăng 678 tỷ đồng). Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 5.885 tỷ đồng, tăng 27%; vay và thuê nợ tài chính dài hạn đạt 3.930 tỷ đồng, tăng 20%. Trong năm 2022, nợ của doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng thêm 248 tỷ đồng từ thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Chốt phiên 19/1, giá cổ phiếu của ASM ở mức 9.880 đồng/cp.A.Vũ