9 tháng đầu năm, Cảng Rau quả (VGP) báo lãi 10,3 tỷ, tăng 13,7 lần

22/10/2021 07:37 GMT+7
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (Hnx: VGP), 9 tháng năm 2021, lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng tăng 13,7 lần so với cùng kỳ lần lượt đạt 12,9 tỷ và 10,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (Hnx: VGP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021. 

Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.145 tỷ đồng tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kinh doanh xấp xỉ giá vốn (2.138 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 7,6 tỷ đồng, giảm tới 70,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý tăng 7,3% so với cùng kỳ, đạt 51,2 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí cho hoạt động này lên tới 57,8 tỷ theo đó, lợi nhuận lỗ 5,8 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Cảng Rau quả (VGP) báo lãi 10,3 tỷ, tăng 13,7 lần - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính của VGP

Báo cáo của VGP cho thấy chi phí bán hàng trong quý III chỉ có 222 triệu đồng, giảm 3,6 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 273,5 triệu đồng giảm 35,8%; lợi nhuận thuần 218,8 tỷ đồng giảm gần 39% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VGP đạt 8.213 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng trong kỳ tăng 17,6%.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng tăng 13,7 lần so với cùng kỳ lần lượt đạt 12,9 tỷ và 10,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của VGP đạt 5.252 tỷ đồng, tăng 43%% so với hồi đầu năm.


An Vũ