Thủy sản Minh Phú (MPC) lỗ đậm trong quý III/2023

31/10/2023 15:51 GMT+7
Kết thúc kỳ, MPC lỗ trước thuế 11,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp đạt 365,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 26 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 330 tỷ đồng.

CTCP Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố tình hình kinh doanh hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 2.993,3 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng ở mức 2.671 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 322 tỷ đồng, giảm 59%. Biên lãi gộp giảm từ 16% xuống 11%.

Doanh thu tài chính giảm 39% xuống hơn 21 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 13%, ở mức 76,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 35,6% xuống 204 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,5% lên 75,7 tỷ đồng.

Kết thúc kỳ, MPC lỗ trước thuế 11,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp đạt 365,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 26 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 330 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú (MPC) lỗ sâu trong quý III/2023 - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý III/2023 của MPC

Theo Minh Phú, kết quả kinh doanh suy yếu do doanh thu bán hàng giảm. Ngoài ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty nuôi tôm thương phẩm như: Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú Ninh Thuận chưa có hiệu quả.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MPC mang về 7.466 tỷ đồng doanh thu, giảm 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 114 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 574 tỷ đồng. Lỗ ròng 110 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 571 tỷ đồng.

Năm 2023, Minh Phú đặt mục tiêu 12.790 tỷ đồng doanh thu, 639 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 22%, 23% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, MPC thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của MPC đến ngày 30/9 đạt 10.973 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống của doanh nghiệp ghi nhận giảm từ 610 tỷ đồng còn 131 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng lại tăng từ 46,5 tỷ đồng lên 122,9 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng thêm 594 tỷ đồng, lên mức 5.735,8 tỷ đồng. Biến động lớn từ thành phẩm hàng hóa khi tăng từ 4.823 tỷ đồng lên 5.340 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, nợ của MPC ở mức 4.915 tỷ đồng, tăng 8% so với ngày đầu năm. Trong đó, vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn tăng từ 3.784 tỷ đồng lên 4.079 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ 132 tỷ đồng lên 212 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục