Thagrico tham vọng đưa HAGL Agrico hoạt động hiệu quả, ổn định trở lại

11/08/2021 14:56 GMT+7
Thagrico đang tham vọng đưa HAGL Agrico (mã CK: HNG - HSX) hoạt động hiệu quả, ổn định trở lại, đưa nông nghiệp thành một trong 5 mảng kinh doanh cốt yếu của Thaco.

Thagrico đang tham vọng đưa HAGL Agrico (mã CK: HNG - HSX) hoạt động hiệu quả, ổn định trở lại, đưa nông nghiệp thành một trong 5 mảng kinh doanh cốt yếu của Thaco.

Thagrico tham vọng đưa HAGL Agrico hoạt động hiệu quả, ổn định trở lại - Ảnh 1.

HAGL Agrico đang nỗ lực cải tạo các vườn chuối

Lỗ thêm 273 tỷ đồng trong 6 tháng

HAGL Agrico vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu, lợi nhuận đều lao dốc. Hiện CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) đang nắm cổ phần chi phối tại HAGL Agrico.

Trong quý 2/2021, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 252 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Trong đó, giảm mạnh nhất là doanh thu bán trái cây chỉ còn gần 200 tỷ đồng, giảm 53%. Doanh thu bán mủ cao su chỉ đạt 30 tỷ, giảm 23%, doanh thu bán vật tư nông nghiệp 8.5 tỷ, giảm 36%; doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ khát đạt 14 tỷ, giảm 36%.

Doanh thu giảm cộng với biên lợi nhuận gộp của mảng trái cây giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp của công ty quý 2/2021 chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 86,3% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2021, doanh thu từ trái cây chiếm tới 80% doanh thu của công ty song giá vốn chiếm tới hơn 94% doanh thu (cùng kỳ chỉ chiếm 66% doanh thu), bào mòn lợi nhuận từ mảng này.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty giảm 36,3% còn 107 tỷ đồng. Điểm sáng nhất của công ty trong quý 2/2021 là doanh thu tài chính tăng mạnh lên 61,9 tỷ đồng,  tăng 23 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ chuyển nhượng khoản đầu tư mang về 28,4 tỷ đồng và lãi cho vay các công ty khác lên tới gần 16 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá và lãi khác 17,5 tỷ đồng. Tuy vậy, chi phí tài chính của công ty cũng tăng mạnh lên 138 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay (120 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần thấp, chi phí cao nên trong quý 2/2021, công ty lỗ thuần 158 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng). Sau khi tính thêm khoản lỗ 5,2 tỷ đồng từ hoạt động khác (chủ yếu lỗ do thanh lý tài sản cố định và khấu hao tài sản ngưng sử dụng), tổng lỗ sau thuế quý 2/2021 của công ty là 163 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 8,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của HAGL Agrico là 512 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu trái cây chỉ còn 397 tỷ đồng giảm 60%, doanh thu bán mủ cao su giảm 31%. Lợi nhuận gộp là 59,6 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng mạnh lên 117 tỷ đồng, tăng 29 lần so với cùng kỳ song chi phí tài chính lại tăng gấp 2,2 lần lên 190 tỷ đồng.

Có tới 52% doanh thu tài chính (60,9 tỷ đồng) được thu về từ phần lãi chuyển nhượng 3 công ty con cho Thagrico (Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Bò sữa Tây Nguyên và Hoàng Anh Đăk Lăk) cho Thagrico với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 4.149 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi cho vay công ty khác 31,5 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoán và lãi khác hơn 24 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, chi phí bán hàng của Hoàng Anh Gia Lai Agrico giảm 111% so với cùng kỳ, chỉ còn 90 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ còn gần 70 tỷ, giảm 34% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí, công ty ghi nhận lỗ thuần 161 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động khác 111,7 tỷ, nâng số lỗ trước thuế lên 273 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 11 tỷ đồng.

Năm 2021, HNG dự kiến đạt doanh thu 1.465 tỷ đồng

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của HNG là 22.800 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cuối năm 2020, chủ yếu là do do giảm tài sản dài hạn (các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang). Trong kỳ, khoản phải thu của khách hàng tăng 95%, lên tới 6.908 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty dù giảm 1.334 tỷ đồng so với cuối năm ngoái nhưng vẫn còn rất lớn: 14.655 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay của công ty lên tới hơn 12.000 tỷ đồng, chủ nợ lớn nhất là Thagrico, Hoàng Anh Gia Lai và tiếp đến là các nhà băng.

Cụ thể, các khoản vay ngắn hạn của công ty là 8.254 tỷ (vay Thagrico 6.282 tỷ, vay của Công ty giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải 66,5 tỷ đồng, vay ngân hàng 1.160 (chủ yếu HDBank và TPBank), vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả là 512 tỷ đồng… Vay dài hạn lớn nhất là khoản vay 2.103 tỷ đồng với Hoàng Anh Gia Lai, 1.229 tỷ đồng với BIDV, 683 tỷ đồng với Ngân hàng liên doanh Lào Việt (chi nhánh Attapeu).

Cuối tháng 7/2021 vừa qua, HAGL Agrico đã có nghị quyết thống nhất cấn trừ công nợ giữa HAGL Agrico và Thagrico đối với số tiền đã chuyển nhượng 4 công ty con là Công ty TNHH MTV An Đông Mia, Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên.

Số tiền HAGL Agrico nợ Thagrico đến ngày 30/6 là gần 7.296 tỷ đồng. Phía Thagrico phải trả cho HAGL Agrico hơn 6.030 tỷ đồng sau khi mua 4 công ty con của đơn vị này tính tới ngày 30/6. Như vậy, sau khi cấn trừ, HAGL còn nợ Thagrico 1.265,5 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2020 và đầu 2021, Thagrico nhận chuyển nhượng 4 công ty con của HAGL Agrico kể trên có tổng diện tích 20.744 ha và với giá 9.095 tỷ đồng. Trong đó số tiền nhận nợ vay (nợ kế thừa) là 2.595 tỷ đồng, số tiền Thagrico phải thanh toán cho doanh nghiệp này là 6.500 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng đến hạn và chi cho hoạt động đầu tư của HAGL Agrico.

Các giấy tờ đất của các công ty này đang được sử dụng làm thế chấp để đảm bảo cho các khoản nợ của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) tại BIDV. Cuối tháng 7/2021, BIDV đã đồng ý hoàn trả 03 giấy tờ đất cho HNG để bàn giao cho Thagrico theo đúng cam kết khi HNG bán các công ty con cho Thagrico.

Thagrico cũng cam kết sẽ tiếp tục cho HAGL Agrico vay thêm khoảng 600 tỷ đồng để chi cho hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và trồng mới trong năm 2021 này.

Năm 2021, HNG dự kiến đạt doanh thu 1.465 tỷ đồng, lỗ 84 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư 1.024 tỷ đồng.

Với việc giảm gánh nặng nợ nần, có thêm nguồn vốn đầu tư cải tạo các vườn cây ăn quả hiện hữu, tiến tới đầu tư bò thịt, Thagrico đang tham vọng đưa HAGL Agrico hoạt động hiệu quả, ổn định trở lại, đưa nông nghiệp thành một trong 5 mảng kinh doanh cốt yếu của Thaco.


T.L (Báo Đầu tư)