Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam

04/07/2024 09:31 GMT+7
Những năm qua, với sự tiếp sức kịp thời của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, ổn định sản xuất và phát triển sinh kế cho người dân.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tại Quảng Nam, có thể thấy tín dụng chính sách xã hội là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Góp phần ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

"Kim chỉ nam" của tín dụng chính sách

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được nâng lên và đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ thị 40 được xem là "kim chỉ nam" của hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua.

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định tín dụng chính sách xã hội là đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Ảnh: H.N.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, bổ sung nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn được tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo thực hiện tín dụng chính sách xã hội công khai, dân chủ, đúng chủ trương, đúng đối tượng...

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình do địa phương ủy thác thực hiện. Tổng doanh số cho vay từ năm 2015 đến nay đạt 15.362 tỷ đồng, với gần 410 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 10.903 tỷ đồng, bằng 71% doanh số cho vay.

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 2.

Mô hình trồng ổi lê Đài Loan của ông Phan Quang Tám ở thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho hiệu quả kinh tế cao nhờ vốn tín dụng chính sách "tiếp sức". Ảnh: T.H.

Đến cuối tháng 4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 7.653 tỷ đồng, tăng 4.439 tỷ đồng so năm 2014, với gần 142 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân một hộ dư nợ đạt gần 54 triệu đồng, tăng gần 38 triệu đồng so năm 2014.

Dư nợ tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và hỗ trợ tạo việc làm đạt 5.670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,1%/tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng chính sách phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 1.983 tỷ đồng, chiếm 25,9%/tổng dư nợ.

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 3.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp người dân huyện miền núi Nam Giang xây dựng được các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt. Ảnh: T.H.

Có thể thấy, qua 10 năm thực hiện vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp gần 410 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đầu tư đến 241/241 xã, phường, thị trấn, 100% thôn, tổ dân phố, giúp gần 135 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Thu hút, hỗ trợ tạo việc làm cho gần 68 nghìn lao động (800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); tạo điều kiện cho hơn 30 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Xây dựng gần 107 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 3 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 48 nghìn hộ gia đình tại vùng khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống.

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 4.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Nam luôn tận tình hướng dẫn bà con nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất. Ảnh: T.H.

Hỗ trợ xây dựng gần 2 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP, hơn 4,7 nghìn hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn. Với 123 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn.

Tiếp tục sát cánh cùng đối tượng chính sách

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn (2014 – 2024).

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, còn một số thách thức, khó khăn trong thực tế như công tác phối hợp tại một số địa phương chưa đồng bộ; người dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, một bộ phận người nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào cơ chế, chính sách Nhà nước, chưa tự lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống...

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 5.

Nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, anh Rađêl Vui (Tây Giang, Quảng Nam) xây dựng thành công mô hình nông nghiệp khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi tập trung. Ảnh: T.H.

Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Ngô Văn Cương khẳng định, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp đầy nhân văn và sáng tạo riêng có của Đảng và Chính phủ để hài hòa mục tiêu vừa mở cửa thị trường phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ được những đối tượng yếu thế có thể vươn lên hòa nhập cùng công cuộc đổi mới của đất nước, gia tăng thu nhập, kéo gần khoảng cách thu nhập giữa các khu vực, vùng miền và chênh lệch giàu nghèo.

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 6.

Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Ngô Văn Cương cho rằng, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp đầy nhân văn và sáng tạo. Ảnh: H.N.

"Vì vậy yêu cầu đặt ra là cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người nghèo, các đối tượng chính sách trong thời gian tới", ông Ngô Văn Cương khẳng định.

Thời gian đến tỉnh Quảng Nam cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng chính sách xã hội các cấp nâng cao năng lực hoạt động, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và đảm bảo hiệu quả, an toàn đồng vốn.

Tín dụng chính sách - đòn bẩy kinh tế đối với người nghèo tại Quảng Nam- Ảnh 7.

Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn đảm bảo theo định hướng Chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Đến 30/06/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách Quảng Nam đạt 7.842 tỷ đồng (tăng 4.628 tỷ đồng so năm 2014). Chất lượng tín dụng chính sách được duy trì ổn định, bền vững. Toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 153/241 đơn vị cấp xã và 3.271/3.407 tổ tiết kiệm & vay vốn không có nợ quá hạn.

Nam Hậu
Cùng chuyên mục