Trong tháng 1/2022, đồng bộ CMND với Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công

23/01/2022 17:52 GMT+7
Đồng bộ CMND với Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công trong tháng 01/2022 là nội dung tại Quyết định 11/QĐ-VPCP.

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 11/QĐ-VPCP về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, theo kế hoạch tích hợp, cung cấp dịch vụ công ưu tiên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tháng 01/2022 sẽ tiến hành tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân 09 số (CMND) với Căn cước công dân (CCCD) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

Đồng bộ CMND với Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công trong tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, thực hiện một số nội dung sau:

- Trong tháng 3/2022: Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh xác thực, tạo lập tài khoản điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành địa phương.

- Trong Quý I/2022: Kết nối, tích hợp xác thực, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, định danh và chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Quyết định này được ban hành ngày 15/01/2022.


PV (-)