TT-Huế: Hỗ trợ dự án phát triển cây dược liệu và doanh nghiệp dược liệu

12/02/2022 14:17 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ dự án đầu tư phát triển cây dược liệu, hỗ trợ doanh nghiệp dược liệu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ…

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh đến năm 2030" năm 2022.

TT-Huế: Hỗ trợ dự án phát triển cây dược liệu và doanh nghiệp dược liệu  - Ảnh 1.

Mô hình trồng dược liệu sâm cau trên cát ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV.

Theo đó, Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ 1 - 2 dự án đầu tư phát triển cây dược liệu, hỗ trợ 2 - 3 doanh nghiệp dược liệu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, phát triển chuỗi giá trị cho 2-3 sản phẩm dược liệu có tiềm năng thương mại hóa.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế sẽ đề xuất 1 - 2 nhiệm vụ khoa học- công nghệ về phát triển dược liệu đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra một số nhiệm vụ trọng phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình OCOP ở tỉnh, gồm: Thiện một số chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu; xác định vùng dược liệu và lựa chọn loài dược liệu ưu tiên; xây dựng "Trục văn hóa - thảo dược" phát triển các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ ứng dụng khoa học- công nghệ trong phát triển vùng nguyên dược liệu và các sản phẩm dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với chương trình OCOP…


Trần Hòe