VIMC tiếp tục được khai thác cảng VIMC Đình Vũ

25/05/2023 19:15 GMT+7
Bộ GTVT vừa chấp thuận chủ trương cho phép bến cảng VIMC Đình Vũ tiếp tục được khai thác hàng container đến hết tháng 6/2024.

Trước khi Bộ GTVT chấp thuận, Công ty CP cảng VIMC Đình Vũ đề nghị Bộ GTVT gia hạn tiếp nhận hàng container tại bến cảng VIMC Đình Vũ.

Theo Quyết định số 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2367 ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT, khu bến Đình Vũ được quy hoạch có các bến tổng hợp, hàng rời, container, hàng lỏng/khí.

Bộ GTVT đánh giá đề xuất gia hạn công năng tiếp nhận hàng container cho bến cảng VIMC Đình Vũ của Công ty CP cảng VIMC Đình Vũ là phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt.

VIMC tiếp tục được khai thác cảng VIMC Đình Vũ - Ảnh 1.

Hàng hoá container đem lại tăng trưởng cho VIMC. Ảnh: TA

Báo cáo của Công ty CP cảng VIMC Đình Vũ cho biết, sau khi được khai thác thí điểm, bến cảng VIMC Đình Vũ đã bốc dỡ hàng container an toàn, ổn định với tần suất 3-4 chuyến/tuần, góp phần giải tỏa hàng container tại khu vực.

Từ đây, để tận dụng kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có, nâng cao hiệu quả đầu tư các bến cảng, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được tiếp tục khai thác hàng container đến hết tháng 6/2024.

Công ty CP cảng VIMC Đình Vũ chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 58/2017 của Chính phủ và các quy định có liên quan của pháp luật.

Cảng phải khai thác đúng công năng bến cảng và tự chịu trách nhiệm về huy động nguồn vốn và hiệu quả đầu tư để phục vụ khai thác hàng container tại bến cảng.

Bộ GTVT cũng giao Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư triển khai thủ tục gia hạn khai thác hàng container tại bến cảng VIMC Đình Vũ tuân thủ quy định chuyên ngành hàng hải và các quy định liên quan của pháp luật, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Cùng đó, tăng cường tổ chức giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực, kịp thời báo cáo Bộ GTVT những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó,tháng 12/2022, Bộ GTVT có văn bản chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được thí điểm khai thác hàng container và tiếp nhận tàu đến 40.000 tấn giảm tải. Thời gian thí điểm khai thác hàng container là trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 12/12/2022.

Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ được yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng bến cảng và bố trí trang thiết bị bốc dỡ đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác hàng container, cũng như xây dựng phương án khai thác bến cảng đảm bảo an toàn công trình bến cảng.


Thế Anh