Vừa tăng vốn thêm 172%, Sâm Ngọc Linh Quảng Nam lên kế hoạch tiếp tục gọi vốn thêm 50%

06/10/2021 16:13 GMT+7
Năm 2020, Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam doanh thu đạt 94,2 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 1,1 tỷ đồng giảm tới 71% so với cùng kỳ.

Sáng 12/10/2021 tới đây, Công ty cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (Sâm Ngọc Linh Quảng Nam) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức trực tuyến.

Các cổ đông tham gia đại hội và sẽ biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến hoặc bỏ phiếu từ xa.

Đại hội tới sẽ biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát của công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nội bộ năm 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Vừa tăng vốn thêm 172%, Sâm Ngọc Linh Quảng Nam lên kế hoạch tiếp tục gọi vốn thêm 50% - Ảnh 1.

Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sẽ chào bán 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, doanh thu Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đạt 94,2 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 1,1 tỷ đồng giảm tới 71% so với cùng kỳ.

Năm 2020, công ty lãi 930 triệu đồng nên thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết là 3%, tương ứng với số tiền là 27,9 triệu đồng. Do lợi nhuận năm 2020 không vượt kế hoạch đề ra nên không khen thưởng cán bộ chủ chốt.

Theo tờ trình, kế hoạch đầu tư năm 2021, Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sẽ tiếp tục đàu tư thực hiện Dự án nuôi trồng Sâm Ngọc Linh, dược liệu khác tại xã Trà Cang (Nam Trà My, Quảng Nam). Năm 2021 sẽ mua thêm 20.000 cây giống Sâm Ngọc Linh và mở rộng diện tích thêm 2 ha. Định hướng mở rộng vườn Sâm Ngọc Linh lên tới 50 ha năm 2026.

Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất đông dược tại KCN Trường Xuân với diện tích 900m2.

Đầu tư máy dập viên, máy đóng nang cứng và máy ép vĩ và máy xay xát hạt cốm dược liệu, máy đóng ống nhựa siro.

Công ty cũng sẽ tìm nhà đầu tư chiến lược để sang nhượng 100% cổ phần tại các Công ty CP Kỳ Nam Việt (đã hoàn thành việc chuyển nhượng đến 16/6/2021).

Đăng ký công bố mới một số sản phẩm tinh dầu, thực phẩm, nước uống giải khát...

Một nội dung quan trọng trong kỳ họp thường niên năm nay, Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sẽ tiếp tục phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm 75 tỷ đồng đầu tư mở rộng vườn trồng sâm lên 200ha. Cụ thể, Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sẽ chào bán 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng lưu ý, trước đó, năm 2020, Sâm Ngọc Linh Quảng Nam vừa tăng vốn điều lệ từ 36,7 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (tương đương vốn điều lệ tăng thêm 63,3 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần tăng 6 tỷ đồng. Mặc dù vốn điều lệ tăng thêm hơn 63 tỷ đồng, nhưng tổng tài sản cuối năm 2020 của Sâm Ngọc Linh Quảng Nam chỉ tăng thêm 36 tỷ đồng.


Ong Lý