Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục lao dốc trong tháng 5

06/06/2022 06:20 GMT+7
5 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước tính đạt 1,47 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 5/2022 giảm mạnh

Trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 5/2022 ước tính đạt 300 triệu USD, giảm 11% so với tháng 5/2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 1,47 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục lao dốc trong tháng 5 - Ảnh 1.

Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 5/2022 giảm mạnh.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục lao dốc trong tháng 5 - Ảnh 2.

Trong cơ cấu chủng loại hàng rau quả xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2022, chủng loại quả và rau củ có trị giá xuất khẩu giảm mạnh. Trong đó, trị giá xuất khẩu chủng loại quả đạt 806,4 triệu USD, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Hầu hết các chủng loại quả xuất khẩu chính đều giảm, chỉ có chủng loại quả chuối tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 184,9 triệu USD. 

Xuất khẩu chủng loại quả giảm mạnh là do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, bởi trị giá xuất khẩu sang thị trường này chiếm 71% tổng trị giá xuất khẩu chủng loại quả trong 4 tháng đầu năm 2022. 

Mặc dù phía Trung Quốc đã cho thông quan trở lại tại một số cửa khẩu, tuy nhiên hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu rất chậm, chưa thực sự cải thiện nhiều. Cùng với đó, phía Trung Quốc vẫn kiểm soát chặt chẽ quy trình thông quan nhằm phòng chống dịch bệnh, vì vậy hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này còn hạn chế. 

Tiếp theo là chủng loại rau củ xuất khẩu đạt 79 triệu USD, giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hầu hết các chủng loại rau củ chính đều có trị giá xuất khẩu giảm mạnh. Chủng loại rau củ xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính trong 4 tháng đầu năm 2022 như: Nhật Bản, thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc. 

Mặc dù chủng loại sản phẩm chế biến, hoa và lá có trị giá xuất khẩu tăng trong 4 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên mức tăng của các chủng loại này thấp và trị giá chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên không bù đắp được mức giảm mạnh từ chủng loại quả và rau củ.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục lao dốc trong tháng 5 - Ảnh 3.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục lao dốc trong tháng 5 - Ảnh 4.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan


Nguyễn Phương