6 tháng đầu năm, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo lãi hơn 115 tỷ đồng, giảm 40%

14/07/2022 18:46 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo lãi 74 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ 2021.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu đạt 1.290 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2021. Kỳ này giá vốn bán hàng giảm gần 10% xuống 1.170 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 119,6 tỷ đồng (cùng kỳ âm 76 triệu đồng).

Doanh thu tài chính giảm mạnh 97% xuống còn 6,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% lên 29,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, Nhiệt điện Phả Lại báo lãi 74 tỷ đồng, giảm 37,7% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PPC ghi nhận doanh thu đạt 2.367 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 115,3 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

Quý II, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo lãi 74 tỷ đồng, giảm 38% - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính quý II/2022 của PPC

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 5.557,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Tài sản ngắn hạn đạt 2.621 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.540 tỷ đồng, tăng 158% so với đầu năm, hàng tồn kho giảm 17% xuống 415,6 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ từ 594 tỷ đồng xuống 574 tỷ đồng, trong đó chủ yếu phải trả người bán ngắn hạn giảm 40% xuống 310,8 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn tăn 306% lên 175,6 tỷ đồng.

Liên quan đến PPC, mới đây, công ty đã thông qua triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng). Công ty dự kiến mức chi trả cho cổ tức lần này sẽ gần 144,3 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông để nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 18/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 15/07/2022. PPC sẽ thực hiện thanh toán ngày 17/8. 

Năm 2022, PPC đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 5.427,6 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 277,85 tỷ đồng, tăng 137% so với năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 6%.


O.L