Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (TPS) chốt ngày chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 12%

02/06/2023 14:55 GMT+7
Ngày 22/6 tới, Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022.

Theo đó, TPS sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến từ 17/7 đến ngày 10/8/2023.

Với 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TPS sẽ chi ra khoảng 6 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

Năm 2023, Bến Bãi Vận tải Sài Gòn lên mục tiêu doanh thu 51,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 18,2% so với thực hiện năm 2022.

Công ty dự kiến đầu tư khoảng khoảng 16,2 tỷ đồng vào xây dựng nhà dịch vụ hỗ trợ theo quy hoạch, nâng cao năng lực phục vụ của bến xe Ngã Tư Gia; đồng thời xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Dự án có diện tích xây dựng 567m2, cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.701m2.

Năm nay, TPS tiếp tục kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương cho Công ty làm chủ đầu tư thực hiện dự án Mở rộng Bến xe An Sương. Cổ tức năm 2023 Công ty dự kiến chia tỷ lệ 30,6%.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều 6/2 cổ phiếu TPS tăng 8,47% lên 20.500 đồng/cp.


O.L