Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) chuẩn bị phát hành 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2022

13/12/2023 13:21 GMT+7
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc việc khai phương án tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2022 với tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty. 

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ tăng thêm hơn 143 tỷ đồng, từ mức gần 959 tỷ đồng lên hơn 1.102 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 13/12, giá cổ phiếu TNH giảm 0,47% xuống còn 21.250 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 418,8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 120,5 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm trước. Sau thuế, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thu về 110,7 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. So với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thực hiện được 74% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang trong quá trình xây dựng 2 dự án, bao gồm: Dự án bệnh viện Phụ sản – BV Quốc tế (gần 5 tỷ đồng), Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Việt Yên (360,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên còn thực hiện đầu tư vào CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn 96 tỷ đồng.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục