Chốt năm quỹ mở của VinaCapital lãi đến 67% - Tài chính và vật liệu chiếm hơn 1/3 danh mục

13/01/2022 22:17 GMT+7
Hai trong bốn quỹ mở của Vinacapital gồm VEOF và VESAF ghi nhận mức lãi lần lượt 56,5% và 67% đều có cổ phiếu nhóm ngành tài chính, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục.

Các quỹ mở của VinaCapital dẫn đầu thị trường về tăng trưởng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) đã công bố kết quả hoạt động năm 2021 với lợi nhuận vượt trội và dẫn đầu thị trường của các quỹ mở do VinaCapital quản lý, bao gồm quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF).

Nổi bật nhất trong các quỹ do VinaCapital quản lý, lơi nhuận của VESAF đạt tới 67%, tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn thị trường kể từ năm 2020. Xếp thứ 2 là VEOF với mức sinh lời 56,5%. Cả hai quỹ đầu tư cổ phiếu này đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (+35,7%) ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2021.

Lợi nhuận của VIBF đạt 35,2%, xếp thứ 2 trong nhóm quỹ cân bằng có cùng chiến lược đầu tư. Quỹ VFF đạt 7,7%, dẫn đầu nhóm quỹ trái phiếu.

Tổng tài sản của 4 quỹ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 57,6% so với năm trước, trong đó VESAF: 919,3 tỷ, VEOF: 618,1 tỷ, VIBF: 743,3 tỷ, VFF: 798,3 tỷ. Hiện 4 quỹ mở của VinaCapital đã thu hút tổng cộng hơn 23.500 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2021.

Tài chính và vật liệu chiếm hơn 1/3 danh mục các quỹ VinaCapital tăng trưởng cao

Năm thứ hai liên tiếp đạt vị thế dẫn đầu về hiệu suất hoạt động, quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam – (VESAF). VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu hạn chế sở hữu nước ngoài; cổ phiếu của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt.

Tính đến 31/12/2021, phần lớn tài sản của quỹ VESAF được đầu tư  vào cổ phiếu thuộc ngành tài chính (21,6%), công nghiệp (15,1%), vật liệu (13,1%), công nghệ (9,6%), tiêu dùng thiết yếu (9,1%) và bất động sản (6,3%), với danh mục bao gồm FPT, MBB, MWG, SZC và KDH.

Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,7%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 31/12/2021.

Chốt năm quỹ mở của VinaCapital lãi đến 67% - Tài chính và vật liệu chiếm hơn 1/3 danh mục - Ảnh 1.

Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,7%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 31/12/2021.

Quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất hoạt động đứng thứ nhì trên thị trường là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth – (VEOF). VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn.

Năm 2021, VEOF đã tăng tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu các doanh nghiệp có vốn hóa ở mức trung bình được số đông các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng.

Tính đến 31/12/2021, 96,4% tài sản của VEOF được phân bổ vào các ngành tài chính (26,8%), bất động sản (17,3%), vật liệu (16,8%), tiêu dùng không thiết yếu (11,0%), công nghiệp (7,7%), tiêu dùng thiết yếu (6,2%), công nghệ (5,2%), tiện ích (2,8%) và y tế (2,6%), với danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu blue chip như MWG, TCB, MBB, VHM và HPG.

Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF là 13,9%/năm từ khi thành lập (01/7/2014) đến ngày 31/12/2021.

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital – (VIBF) là quỹ mở cân bằng. VIBF chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Chiến lược của VIBF giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng tưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại cổ phiếu có thu nhập cố định.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của VIBF được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với các mã bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB.

Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 18,3%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 31/12/2021.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth – (VFF) là quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.

Tính đến 31/12/2021, trên 94,9% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, KBC và HDG.

Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,68%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 31/12/2021.

Q. Nguyễn