Chứng khoán VIX (VIX) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

13/08/2022 09:16 GMT+7
Công ty CP Chứng khoán VIX (HoSE: Vix) mới công bố thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Ngày 29/8, Công ty CP Chứng khoán VIX (VIX) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ phát hành 6% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận về 6 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 329,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Đây là đợt trả cổ tức cuối cùng của năm 2021, đợt 1 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành 549,19 triệu đơn vị, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 5.820 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, VIX ghi nhận 321,7 tỷ đồng doanh thu và 58,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 10% và 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của VIX đạt gần 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 326,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 23% so với nửa đầu năm 2021.

Năm nay, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 9,6% so với thực hiện năm trước, còn 820 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng công ty đã hoàn thành khoảng 50% mục tiêu đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, đóng phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu VIX tăng trần lên 13.650 đồng/cp.


O.L