Chuyển đổi số giúp Nafoods Group đạt được mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, lãi 28,46 tỷ tăng 34%

30/07/2021 09:00 GMT+7
Nhờ áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh khiến lợi nhuận sau thuế quý II của Nafoods (NAF) tăng 34%, đạt 28,46 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ mang về 28,41 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà Nafoods đạt được kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Công ty cổ phần Nafoods Group ( (HoSE: NAF, Nafoods) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021.

Trong quý II, doanh thu thuần của NAF đạt 489,3 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 46% lên 403,4 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 85,9 tỷ đồng, tăng 21%.

Doanh thu tài chính ghi nhận tăng vọt  252% lên 7,25 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 24% về m 11,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng quý II vọt lên 126%, song chi phí quản lý doanh nghiệp lại tiết giảm được 46%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 32,3 tỷ đồng, tăng 38%.

Chuyển đổi số giúp Nafoods Group đạt được mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, lãi ròng đạt 28,46 tỷ - Ảnh 1.

Chuyển đổi số giúp Nafoods Group đạt được mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, lãi ròng đạt 28,46 tỷ. Ảnh NAF

Kết thúc quý II, Nafoods ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 34%, đạt 28,46 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ mang về 28,41 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất mà Nafoods đạt được kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Theo diễn giải của công ty, kết quả này đến từ việc tiết giảm tối đa chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong năm 2021, Công ty đã áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên rút gọn được nhiều công đoạn hơn so với trước đây.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NAF tăng 25% từ 635,1 tỷ đồng lên 793,2 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận ròng cũng tăng 7% lên 40,1 tỷ đồng.

Năm 2021, Nafoods đặt mục tiêu kinh doanh với 1.500 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 23% và 24% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau nửa đầu năm, NAF đã hoàn thành đồng loạt 53% cho cả hai chỉ tiêu của năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản mô tài sản của Nafoods tăng nhẹ 5% lên 1.603,7 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6% lên 792,4 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 32% xuống 118,6 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 6% lên 832,6 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 18% tương đương 400,3 tỷ đồng; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 12% còn 164,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nafoods Group tiền thân là Công ty TNHH Thành Vinh được thành lập vào năm 1995 sau đó Công ty đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Thực phẩm Choa Việt và vốn điều lệ đăng ký 40 tỷ đồng, được chia thành 4 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Năm 2014, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Nafoods Group và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, được chia thành 20 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Năm 2020 vốn điều lệ của Công ty tăng lên trên 599 tỷ đồng, được chưa thành gần 60 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Nafoods là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại sản phẩm nước ép hoa quả, sản phẩm rau củ quả đông lạnh, trái cây tươi và là doanh nghiệp đi đầu trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ chanh leo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,Nafoods đề ra 1.500 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 76 tỷ đồng.

Thông điệp xuyên suốt toàn năm được nêu rõ: "Tập trung xây dựng văn hóa chuyên nghiệp trong đó chú trọng tính tuân thủ, chú trọng công tác quản trị, số hóa và quản lý rủi ro, tiếp tục nâng cao văn hóa học hỏi, chia sẻ, đào tạo và huấn luyện nội bộ đó sẽ là giải pháp chính, bền vững để giúp Nafoods vượt qua đại dịch Covid -19 và đạt các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao".


An Vũ (t/h)