Cổ phiếu PPH "tím lịm" sau khi công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần

31/01/2023 11:48 GMT+7
Tổng Công ty CP Phong Phú (UpCOM: PPH) báo lãi quý 4/2022 tăng vọt gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. EPS cả năm đạt 6.134 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty CP Phong Phú (UPCoM: PPH) vừa đã công bố tình hình kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2022. Trong quý 4, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 428,6 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng cũng giảm 13% nên lợi gộp đạt 91,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 3 lần lên 17,7 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tăng gấp 2 lần lên hơn 24 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 65 tỷ đồng.

Kết quả, PPH báo lãi sau thuế 99,4 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước 2021.

Cổ phiếu PPH "tím lịm" sau khi công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng bằng lần trong quý 4/2022 - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2022, Phong Phú thu về 1.743 tỷ đồng doanh thu và 486 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 41,7% so với năm 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 diễn ra hồi tháng 5, Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.260 tỷ đồng, doanh thu Tổng công ty mẹ 1.700 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 380 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 280 tỷ đồng, cổ tức 18-20%. Như vậy, PPH đã vượt mục tiêu lợi nhuận năm đề ra.

Tổng tài sản của PPH tính tới 31/12/2022 đạt 3.466 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 9,4% lên 72,3 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng vọt 22,7 lần lên 273 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 9,3% xuống 479 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 20,7% xuống 1.519 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn giảm 35% xuống 294,4 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 21% xuống 683,5 tỷ đồng.

Tạm đóng cửa phiên giao dịch sáng 31/1, cổ phiếu PPH tăng trần lên 24.100 đồng/cp.

An Vũ