Năm 2022, Thép Tiến Lên (TLH) lãi 7,5 tỷ đồng, gồng lỗ hàng chục tỷ đồng cổ phiếu VIX, IJC, SHB

31/01/2023 10:39 GMT+7
Kết quả, công ty báo lỗ 114,2 tỷ đồng trong quý 4, lỗ công ty mẹ gần 115 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 34 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4 và cả năm 2022. Doanh thu trong quý 4 ghi nhận 1.662 tỷ đồng, tăng 22%; tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu với hơn 1.710 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm trước) nên lợi nhuận gộp âm hơn 51 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận 22,5 tỷ đồng, giảm 38,6% trong khi chi phí tài chính tăng vọt 235% lên gần 70 tỷ đồng, trong đó lãi vay gần 40 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 5,8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 1,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 39% xuống 10,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,4% xuống 12,4 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lỗ 114,2 tỷ đồng trong quý 4, lỗ công ty mẹ gần 115 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 34 tỷ đồng.

Cả năm 2022, Thép Tiến Lên (TLH) lãi vỏn vẹn 7,5 tỷ đồng, gồng lỗ hàng chục tỷ cổ phiếu VIX, IJC, SHB - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Thép Tiến Lên đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 14,6%; lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 456,3 tỷ đồng (giảm tới 98%).

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, TLH mới thực hiện được 2,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của TLH tính tới 31/12/2022 tăng nhẹ lên 4.200 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 86,7%. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 82,7% lên gần 114 tỷ đồng. Chứng khoán kinh doanh ghi nhận 105,5 tỷ đồng, dự phòng giảm giá tăng 142% lên 63 tỷ đồng; trong đó TLC đầu tư vào cổ phiếu SHB 23,5 tỷ đồng, trong đó dự phòng 13,5 tỷ đồng, đầu tư vào cổ phiếu VIX hơn 21 tỷ đồng, dự phòng 14,7 tỷ đồng; đầu tư cổ phiếu IJC trị giá 18,2 tỷ đồng, dự phòng hơn 11 tỷ đồng... ;

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 80% xuống 39 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 5% lên 3.036 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính tới 31/12/2022 tăng nhẹ lên 2.289 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.264 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 3,5% lên 1.540 tỷ đồng; vay nợ dài hạn tăng 12,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu TLH tăng 1,09% lên 7.450 đồng/cp.


An Vũ