Địa ốc First Real (FIR) thông qua trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu

06/10/2022 07:29 GMT+7
HĐQT Công ty CP Địa ốc First Real (Hose: FIR) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%.

The đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Như vậy, với 44,62 triệu cổ phiếu đã phát hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm 8,92 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Thời gian thực hiện trong tháng 10 tới tháng 11 năm 2022.Trong quý III trong năm tài chính 1/4/2021 – 30/6/2022, Địa ốc First Real ghi nhận doanh thu đạt 102,88 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 32,15 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 51% lên 60,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 62,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,89 tỷ đồng lên 62,28 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 394,6%, tương ứng tăng thêm 3,67 tỷ đồng lên 4,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,3%, tương ứng tăng thêm 1,43 tỷ đồng lên 16,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Địa ốc First Real ghi nhận doanh thu đạt 271,03 tỷ đồng, tăng 91,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,21 tỷ đồng, tăng 373,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Địa ốc First Real đặt kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm tài chính, Công ty hoàn thành được 74,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu FIR tăng 900 đồng lên 46.800 đồng/cổ phiếu.


PV