Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục phục hồi

22/04/2022 17:08 GMT+7
Quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giảm 7,2% về lượng so với cùng kỳ năm 2021.
Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục phục hồi - Ảnh 1.

Quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giảm 7,2% về lượng so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong nửa đầu tháng 4/2022, giá xuất khẩu hạt điều thô biến động không đồng nhất tại một số nước sản xuất so với cuối tháng 3/2022. Cụ thể, ngày 15/4/2022, giá hạt điều thô xuất khẩu của Bờ Biển Ngà, Nigieria ổn định ở mức 1.275 USD/tấn so với ngày 25/3/2022. Ngược lại, giá xuất khẩu hạt điều thô của Gana giảm 50 USD/ tấn so với ngày 25/3/2022, xuống còn 1.275 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 3/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt xấp xỉ 40 nghìn tấn, trị giá 239 triệu USD, tăng 57,8% về lượng và tăng 58,6% về trị giá so với tháng 2/2022, so với tháng 3/2021 giảm 10,4% về lượng và giảm 7,9% về trị giá. Tính chung quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 104,9 nghìn tấn, trị giá 624,67 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và giảm 4,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục phục hồi - Ảnh 2.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân: Tháng 3/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.981 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 2/2022 và tăng 2,8% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.955 USD/tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục phục hồi - Ảnh 3.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thị trường xuất khẩu: Tháng 3/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống giảm so với tháng 3/2021, ngoại trừ Úc tăng 63,6% về lượng và tăng 80,8% về trị giá; Các TVQ Ả rập Thống nhất tăng 71,3% về lượng và tăng 101,7% về trị giá. Quý I/2022 so với quý I/2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang một số thị trường chính giảm, gồm: Hà Lan, Trung Quốc, Canada, Các TVQ Ả rập Thống nhất. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Đức, Úc, Anh, Ý, Ả rập Xê út tăng trưởng khả quan.

Giá hạt điều xuất khẩu tiếp tục phục hồi - Ảnh 4.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

 

Nguyễn Phương