Kiến nghị mở rộng dịch vụ thanh toán tài khoản giao thông

13/05/2023 09:06 GMT+7
Bộ GTVT vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tình hình triển khai, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo Bộ GTVT, đến nay đã có 4,6 triệu phương tiện dán thẻ, mở tài khoản giao thông, đạt trên 90% tổng số lượng phương tiện trên cả nước. Số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí không dừng chiếm tới 90% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí.

Tuy nhiên, tài khoản giao thông mới chỉ phục vụ việc thanh toán phí dịch vụ đường bộ chưa tạo được sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng, chưa phát huy được hết hiệu quả.

Mở rộng trung gian thanh toán trên tài khoản thu phí tự động không dừng  - Ảnh 1.

Chủ phương tiện chỉ cần nạp tiền vào tài khoản thu phí không dừng là có thể di chuyển qua trạm thu phí. Ảnh: TA

Trong xu thế chung của việc ứng dụng giao thông thông minh, nhiều doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất việc mở rộng dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng như: thu phí tại các cảng hàng không, thu phí cảng biển, thu phí bãi đỗ xe, thu phí điểm đỗ xe lòng đường, phí kiểm định.

Việc mở rộng thêm các dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống thu phí không dừng sẽ mang lại nhiều lợi ích, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và hiệu quả đầu tư dự án thu phí điện tử không dừng.

Người dân, chủ phương tiện chỉ cần sử dụng duy nhất một tài khoản giao thông để chi trả cho nhiều dịch vụ sẽ gia tăng tiện ích, tiết kiệm chi phí.

Góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đối với hệ thống giao thông tĩnh hiện còn lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu tại các nhà ga, bến cảng, sân bay, bãi đỗ xe. Đồng thời, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về hạn chế sử dụng tiền mặt.

Khẳng định việc các nhà cung cấp dịch vụ đề xuất triển khai mở rộng thêm dịch vụ mới trên nền tảng của hệ thống thu phí điện tử không dừng phù hợp với quy định tại Quyết định 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Bộ GTVT cho biết, tại quyết định này, hệ thống thu phí không dừng chỉ phục vụ việc thanh toán dịch vụ thu phí đường bộ tại các trạm thu phí, không hướng dẫn thanh toán cho các loại dịch vụ khác.

Mở rộng trung gian thanh toán trên tài khoản thu phí tự động không dừng  - Ảnh 2.

Thu phí tự động không dừng đem lại lợi ích lớn cho các phương tiện. Ảnh: TA

Để có thể triển khai mở rộng các dịch khác cần điều chỉnh Quyết định số 19/2020 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Bộ GTVT cho biết, việc thanh toán phí đường bộ qua tài khoản giao thông là một loại dịch vụ thanh toán điện tử đặc thù chỉ phục vụ thu phí đường bộ nên không thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng nhà nước. Trường hợp mở rộng dịch vụ thanh toán cần thiết phải có sự quản lý của Ngân hàng nhà nước tương tự như các hình thức thanh toán điện tử khác.

Qua đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai mở rộng các dịch vụ trung gian thanh toán trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng để chi trả cho các dịch vụ liên quan đến hạ tầng giao thông và các dịch vụ khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích xã hội, hiệu quả dự án theo quy định tại Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt ưu tiên triển khai ngay đối với dịch vụ thu phí ra, vào tại các sân bay, cảng hàng không.

Giao Ngân hàng Nhà nước quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thanh toán cho các dịch vụ thông qua hệ thống thu phí điện tử không dừng bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thanh toán, tuân thủ theo quy định pháp luật.

Giao Bộ GTVT điều chỉnh dự án thu phí tự động không dừng để phù hợp với thực tế thực hiện; cho phép rà soát Quyết định 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc thay thế (nếu cần) để tiến tới mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới như thu phí cảng biển, bãi đỗ xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm…cũng như hoàn thiện, nâng cấp hệ thống để tiến tới tại các trạm thu phí không sử dụng barrier, các phương tiện lưu thông tự do qua khu vực trạm thu phí.

Thế Anh