Kim khí TP.HCM (HMC) chốt ngày chia cổ tức tiền mặt 45%, cổ phiếu 30%

09/06/2022 13:25 GMT+7
Công ty CP Kim Khí TP.HCM (Vnsteel, HoSE: HMC) vừa công bố Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, ngày 22/06/2022 là đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 45%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 4.500 đồng). Như vậy, Vnsteel sẽ phải chi ra hơn 94 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt.

Đồng thời đây cũng là hạn cuối thực hiện nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:30. Cứ một cố đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 30 cổ phiếu mới.

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm cho tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Kết thúc năm 2021, Vnsteel ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 5,6% và 274,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty đã vượt 10,9% kế hoạch doanh thu và 222,7% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2021 là năm Vnsteel đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết năm 2006 tới nay.

Bước sang năm 2022, Vnsteel đặt kế hoạch doanh thu 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng và sản lượng tiêu thụ 203.000 tấn.

Ban lãnh đạo công ty cho rằng, giá thép thế giới trong năm 2021 đã tăng khá nhiều làm cho tình hình thị trường thép năm 2022 rất khó dự đoán. Nguồn cung thép Trung Quốc đã bị thắt chặt trong suốt cả năm 2021, giá cả nguyên vật liệu tiếp tục leo thang, cước phí vận tải tăng cao được dự đoán có khả năng kìm giá thép rơi.

Cũng trong năm 2022, công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư dự án mở rộng xưởng gia công thép Vĩnh Lộc với giá trị khoảng 22,13 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành dự án trong quý 3/2022.

Về chia cổ tức năm 2022, Kim khí thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chia tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. (Trước đó, năm 2021, Đại hội đồng cổ đông của HMC cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức cho năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tuy nhiên, thực tế HMC đã chốt chia cổ tức đến 75%).

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2022, doanh thu ghi nhận đạt 1.254 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 7.767 tỷ đồng tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm nhẹ, đạt 13,1tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26% về 6,3 tỷ đồng. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 68% về 25,6 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cũng giảm 30% về 501 triệu đồng.

Kết thúc quý I/2022, Vnsteel báo lãi gần 21 tỷ đồng, giảm tới 68% so với cùng kỳ.

trong quý 1/2022, tổng sản lượng tiêu thụ của công ty đạt 68.300 tấn với mức lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng. Trong đó, thép nhập khẩu đạt 24.100 tấn, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, thép xây dựng 40.000 tấn, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 3/2022, tổng tài sản của Vnsteel đạt 1.179,8 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, khoản thu ngắn hạn đạt 515,2 tỷ đồng tăng 80%, hàng tồn kho giảm 34% về 513 tỷ đồng; nợ phải trả ngắn hạn giảm 13,6% còn 651,5 tỷ đồng.


Ong Lý