Mía đường Cao Bằng (CBS) chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 30%

04/11/2022 08:12 GMT+7
Với hơn 3,5 triệu chứng khoán đang lưu hành, CBS sẽ phải chi khoảng 10,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Công ty CP Mía đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) vừa ra thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2021 - 2022.

Theo đó, ngày 23/11 tới đây, công ty chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.000 đồng). Với hơn 3,5 triệu chứng khoán đang lưu hành, CBS sẽ phải chi khoảng 10,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/12/2022.

Cuối tháng 10 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022. Theo đó, CBS thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 - 2022 (kết thúc ngày 30/6/2022) với tổng doanh thu đạt hơn 254,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 62,46 tỷ đồng và 49,94 tỷ đồng.

Như vậy, với kế hoạch đề ra niên độ 2021-2022 là tổng doanh thu 217,76 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 21,35 tỷ đồng, kết thúc năm, Công ty đã hoàn thành vượt 10,48% mục tiêu doanh thu và vượt tới 133,95% mục tiêu lợi nhuận.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 (từ tháng 7/2022 đến hết tháng 6/2023), CBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 37,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 29,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chia 20%.


A.V