Người có liên quan đến hệ sinh thái của Tuấn "Mượt" làm chủ tịch IDICO

03/02/2021 15:46 GMT+7
Ngày 2/2, Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quả trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cụ thể, IDICO đã chính thức thông qua việc bầu bổ sung 3 nhân sự mới theo đề cử từ Hội đồng quản trị cùng tỷ lệ biểu quyết 99,99%, gồm ông Lê Bá Thọ làm Chủ tịch HĐQT IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hai thành viên HĐQT được bổ sung là ông Tôn Thất Anh Tuấn và ông Nguyễn Cao Nguyên.

Được biết, ông Thọ hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã PXL - UPCoM). Nói thêm rằng, PXL là công ty con thuộc hệ sinh thái của đại gia Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "mượt", Chủ tịch Gelex). Cụ thể, trong cơ cấu cổ đông của Dầu khí Long Sơn, Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex (công ty do Gelex nắm giữ 100% cổ phần) của Chủ tịch Gelex đang nắm giữ lần lượt 6,38% và 19,4%.

Ngoài ra, ông Thọ còn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam (mã SWC - UPCoM) và Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (mã VTX - UPCoM).

Trong khi đó, ông Tôn Thất Anh Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tạo. Còn ông Nguyễn Cao Nguyên do CTCP Tập đoàn SSG đề cử, từng nằm trong Ban Kiểm soát của IDICO.

Người có liên quan đến hệ sinh thái của Tuấn Mượt làm chủ tịch IDICO - Ảnh 1.

Tổng Công ty IDICO – CTCP

Ngoài ra, Đại hội cũng nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm: bà Trần Thanh Linh – Thành viên Ban chiến lược Tổng công ty IDICO và ông Đào Hữu Thắng – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam (mã PGS – HNX), với tỷ lệ biểu quyết tại đại hội là 99,99%.

Như vậy, HĐQT hiện tại của IDICO bao gồm 5 nhân sự là ông Lê Bá Thọ làm Chủ tịch HĐQT IDICO; các thành viên HĐQT là ông Đặng Chính Trung, Tổng Giám đốc công ty, đại diện phần vốn góp của Tập đoàn SSG; ông Tôn Thất Anh Tuấn; ông Nguyễn Cao Nguyên; và ông Vũ Quang Bảo, người đại diện vốn góp của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Ba thành viên thuộc Ban kiểm soát bao gồm bà Trần Thanh Linh; ông Đào Hữu Thắng và ông Hoàng Văn Hiến.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý IV/2020 của IDICO cho biết, IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.205 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kỳ, giá vốn bán hàng giảm 11% về mức 1.013 giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 191 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn giảm 24% so với quý IV/2019.

Sau khi trừ các chí phí, IDICO ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 3% cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế năm 2020, IDICO đạt doanh thu 4.561 tỷ đồng, giảm 7,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 518 tỷ đồng, giảm 10%,  lợi nhuận sau thuế 427 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 302 tỷ đồng, giảm 13%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2020 đạt 1.005 đồng.Quang Dân