Quảng Ngãi: Toàn cảnh 2 dự án “con voi chui lọt lỗ kim” của Công ty Hà – Mỹ Á

01/08/2022 14:01 GMT+7
Hàng loạt thủ tục quy định “thiếu đủ thứ” nhưng 2 dự án đầu tư khu dân cư, khu du lịch Nghĩa Thuận, có tổng vốn nhiều trăm tỷ đồng vẫn được Công ty Hà – Mỹ Á, khởi công và xây dựng hoàn thành, mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản, xử lý nào từ phía cấp ngành chức năng Quảng Ngãi.

QUẢNG NGÃI TOÀN CẢNH 2 DỰ ÁN “CON VOI CHUI LỌT LỖ KIM” CỦA CÔNG TY HÀ – MỸ Á


Tới Phan