Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR): Lãi quý II giảm 40% còn 717,3 tỷ đồng, nợ xấu tăng lên hơn 1.000 tỷ

27/07/2023 06:52 GMT+7
Về cơ cấu doanh thu của GVR, từ mủ cao su giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước xuống 3.132 tỷ đồng; doanh thu từ các sản phẩm từ cao su giảm 79% xuống 93,7 tỷ đồng; doanh thu từ chế biến gỗ giảm 54% xuống 544,3 tỷ đồng...

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -CTCP (GVR) vừa công bố tình hình kinh doanh quý II và lũy kế bán niên năm 2023. Trong quý thứ 2, GVR ghi nhận doanh thu sụt giảm tới 22,3% xuống 4.275,5 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng ở mức 3.303 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 35% xuống 969 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, từ mủ cao su giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước xuống 3.132 tỷ đồng; doanh thu từ các sản phẩm từ cao su giảm 79% xuống 93,7 tỷ đồng; doanh thu từ chế biến gỗ giảm 54% xuống 544,3 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh bất động, cơ sở hạ tầng đạt 138,2 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ duy tu bảo dưỡng hạ tầng KCN đạt 13 tỷ đồng; doanh thu từ kinh doanh điện năng giảm 42,3% xuống 113,8 tỷ đồng...

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR): Lãi quý II giảm 40% còn 717,3 tỷ đồng, nợ xấu tăng lên hơn 1.000 tỷ - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý II/2023

Doanh thu tài chính giảm 7,7% xuống 284,6 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 13,4% xuống 110,7 tỷ đồng; chi phí quản lý không biến động ở mức 397 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Cao su Việt Nam báo lãi giảm 40% xuống 717,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn có 5.559 tỷ đồng doanh thu và 1.199 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt giảm 20% và 41% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 27.527 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.264 tỷ đồng, giảm 10,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Tổng tài sản của GVR tính tới 30/6/2023 đạt 76.616 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ xuống 4.142 tỷ đồng; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 3% xuống 10.887 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư trái phiếu 32 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 35% xuống 936 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 58% lên 710,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 3.891 tỷ đồng.

Phải thu về cho vay dài hạn ở mức 776,5 tỷ đồng, trong đó cho vay tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam được sáp nhập chiếm phần lớn với 707 tỷ đồng; cho vay theo hình thức Repo cổ phiếu 51,5 tỷ đồng.

Nợ xấu của GVR ở mức 1.019 tỷ đồng, tăng 170% so với đầu năm, trong đó nợ xấu tại các khách hàng cho vay sáp nhập từ Công ty TNHH MTV Cao su Việt Nam gần 690 tỷ đồng; Các khoản cho vay theo hình thức Repo cố phiếu sáp nhập từ Công ty TNHH MTV Cao su Việt Nam là 51,5 tỷ đồng; cá nhân Phạm Duy Khương 28,5 tỷ đồng; CTCP Chứng khoán Delta 14 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng cao su 11,1 tỷ đồng...

Nợ phải trả giảm 10% xuống 22.444,6 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm nhẹ xuống 2.378 tỷ đồng; vay nợ dài hạn ở mức 9.052 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục