Tập đoàn Sao Mai (ASM) thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%

09/09/2022 10:57 GMT+7
HĐQT Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa thông qua Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Nguồn thực hiện, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021. Với 353,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sao Mai sẽ chi khoảng 535 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2022.

Kết thúc quý II/2022, Tập đoàn Sao Mai thu về 4.011 tỷ đồng từ doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng, răng 248% so với với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu Sao Mai đạt 7.221 tỷ đồng, tăng 15,4% so với nửa đầu năm ngoái và lợi nhuận sau thuế tăng 161% lên 673 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đề ra mục tiêu thu về 14.700 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, nửa đầu năm 2022, ASM đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, giao dịch tại 10h55p ngày 9/9/2022, cổ phiếu ASM tăng 3,69% lên 15.750 đồng/cp.


Ong Lý