Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT): Niên độ 2022 - 2023 lợi nhuận giảm 31%, chuyển nhượng cổ phần 2 công ty

03/10/2023 08:25 GMT+7
Niên độ 2022 - 2023 (kỳ báo cáo từ ngày 1/7/2022 – 30/6/2023), Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) báo lãi 604,6 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh giảm sút, Thành Thành Công – Biên Hòa cho biết, doanh thu hợp nhất kỳ này tiếp tục tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 6.424 tỷ đồng với đường chiếm tỉ trọng lớn nhất 92%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thị trường so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận giảm 31% so với cùng kỳ.

Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT): Niên độ 2022 - 2023 lợi nhuận giảm 31%, chuyển nhượng cổ phần 2 công ty - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tài chính niên độ 2022 - 2023.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 là 10.504,4 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nợ phải trả ở mức 19.433,1 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 420,2 tỷ đồng.

Mới đây, Thành Thành Công – Biên Hòa cũng đã công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con và công ty liên kết. Cụ thể, Thành Thành Công – Biên Hòa bán cổ phần tại Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) cho Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công. Bên cạnh đó, Thành Thành Công – Biên Hòa cũng bán cổ phần tại Công ty cổ phần Toàn Hải Vân cho Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.

Tại Báo cáo tài chính quý IV niên độ 2022 – 2023 (từ ngày 1/4 - 30/6/2023) cho thấy, Thành Thành Công – Biêm Hòa có 18 công ty con trực tiếp và 12 công ty con gián tiếp. Trong đó, Thành Thành Công – Biên Hòa nắm giữ 78,7% cổ phần tại Tanisugar (công ty con trực tiếp) và 36,9% cổ phần tại Toàn Hải Vân (công ty liên kết).

Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT): Niên độ 2022 - 2023 lợi nhuận giảm 31%, chuyển nhượng cổ phần 2 công ty - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính quý IV của Thành Thành Công - Biên Hòa.

Trước đó, ngày 1/7/2022, Thành Thành Công – Biên Hòa đã chi hơn 441,5 tỷ đồng mua thêm 36,8 triệu cổ phần vào Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân. Bên cạnh đó, báo cáo này cũng ghi nhận khoản thu ngắn hạn của Toàn Hải Vân, bao gồm: hơn 418 tỷ đồng tiền đặt cọc thuê đất, 20,9 tỷ đồng tiền cho vay ngắn hạn và 8,7 tỷ đồng tiền lãi tại ngày 30/6/2023.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục