[Biz Insider]: Từ con nợ sẽ thành “con đẻ”, hé mở doanh nghiệp sở hữu 5.000 hecta đất liên quan đến HAG

12/09/2022 10:13 GMT+7
[Biz Insider]: Từ con nợ sẽ thành “con đẻ”, hé mở doanh nghiệp sở hữu 5.000 hecta đất liên quan đến HAG
Công ty Lê Me, bên liên quan HAG hiện đang sở hữu 5.000 hecta đất tại Campuchia.
Công ty Lê Me, bên liên quan HAG hiện đang sở hữu 5.000 hecta đất tại Campuchia. Theo kế hoạch đến quý III - quý IV/2022, sau khi chờ hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Campuchia, Lê Me sẽ sáp nhập vào HAG. Đến cuối 2021, Lê Me đang lỗ luỹ kế hơn 570 tỷ đồng.

Những giao dịch nghìn tỷ giữa HAG và công ty Lê Me

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022, trong đó tại phần thuyết minh Giao dịch với các bên liên quan, tiếp tục xuất hiện tphần giao dịch khủng với Công ty Cổ phần Lê Me.

Cụ thể, HAG đã xuất hiện giao dịch Mua khoản đầu tư có số tiền 2.145,6 tỷ đồng với Công ty Lê Me trong 6 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, HAG còn cho Lê Me vay hơn 712 tỷ đồng; số lãi cho 133 tỉ đồng.

Ngoài ra tại ngày 30/06/2022, HAG còn 2.753 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn đối với Lê Me (số tiền này cuối năm 2021 là 4.120 tỷ đồng) và 147 tỷ đồng phải thu về cho vay dài hạn (cuối năm 2021 là 213 tỷ đồng). Thuyết minh BCTC cho biết đây là khoản vay tín chấp cho các bên liên quan, có thời hạn hoàn trả từ năm 2023 – 2025 và hưởng lãi suất từ 4,8%-10%/năm.

Đồng thời HAG có 541 tỷ lãi cho vay (phải thu ngắn hạn khác) và 440 tỷ đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh, cùng với 20 tỷ đồng (phải thu dài hạn khác) từ Công ty Cổ phần Lê Me.

Được biết, khoản phải thu hợp đồng hợp tác kinh doanh thể hiện phần góp vốn kinh doanh cho Lê Me được ký kết tháng 9/2020 về việc hợp tác đầu tư vào dự án trồng cây ăn quả của Lê Me trong 4 năm.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này không yêu cầu thành lập pháp nhân mới và lợi nhuận sẽ được phân chia dựa vào kết quả kinh doanh của dự án, bắt đầu tư khi phát sinh doanh thu. Hiện dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng cơ bản và chưa phát sinh doanh thu. Hợp đồng hợp tác kinh doanh này đang được dùng để thế chấp cho khoản trái phiếu thường tại 1 nhà băng trong nước.

Từ con nợ, Lê Me sẽ thành "con đẻ" của HAG?

Nghị quyết 2622/21/NQĐHĐCĐ-HAG đã thông qua chủ trương uỷ quyền HĐQT lựa chọn phương án và thời điểm thích hợp để tiến hành đàm phán với Công ty Cổ phần Lê Me và Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang nhằm mục đích chuyển 2 công ty này thành công ty con của Tập đoàn HAG.

Đến thời điểm 30/6/2022, các giao dịch với Công ty Cổ phần Lê Me vẫn chỉ được trình bày ở phần giao dịch với bên liên quan. Trời cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG cho biết: Đến quý III/2022, sau khi chờ các thủ tục về đất xong thì sẽ sát nhập công ty Lê Me vào HAG.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2021, ông Đoàn Nguyên Đức cũng cho biết, Công ty Lê Me sở hữu 1 công ty có dự án ở Campuchia, có 5.000 hecta đất. Trong đó, 3.000 hecta Lê Ma đã trồng xoài và chuối, dự kiến từ năm 2022 sẽ cho doanh thu và lợi nhuận.

"Công ty Lê Me đang nợ HAG nên sẽ xem xét hợp nhất công ty này về năm 2022", ông Đức cho hay.

Ngoài ra, ông Đức cũng thông tin thêm, bởi vì Lê Me và công ty Gia sức Lơ Pang là hai công ty có tài sản, định giá lại 2 công ty này thì việc hoàn nhập không khó.

Tài kỳ họp thường niên năm 2022, chủ tịch HAG cho biết thêm, đến quý III - quý IV/2022, sau khi chờ hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Campuchia xong sẽ sáp nhập công ty Lê Me.

Tình hình có vẻ đang chưa khả quan lắm với Công ty Lê Me khi công ty đang trong giai đoạn đầu tư, cây chưa cho thương phẩm. Dữ liệu Etime cho biết, trong 2 năm gần nhất Công ty Lê Me chưa ghi nhận doanh thu, đồng thời báo lỗ sau thuế năm 2020 khoảng 160 tỷ đồng, năm 2021 là 177 tỷ đồng. Luỹ kế đến cuối năm 2021 Lê Me đang lỗ luỹ kế hơn 571 tỷ đồng.

Việc thua lỗ liên tục khiến công ty Lê Me âm vốn chủ sở hữu 88 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ hở hữu là 483 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Lê Me còn 5.113 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay dài hạn hơn 3.706 tỷ đồng.

Thanh Giang