Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh

18/04/2022 17:27 GMT+7
Xung đột giữa Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam tới thị trường Nga giảm mạnh...
Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh - Ảnh 1.

Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh.

Xuất khẩu chè trong 3 tháng đầu năm 2022 giảm

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 13,4 triệu USD, giảm 20% về lượng và giảm 16,3% về trị giá so với tháng 3/2021. 

Quý I/2022, xuất khẩu chè đạt 22,9 nghìn tấn, trị giá 36,7 triệu USD, giảm 11,9% về lượng và giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 3/2022 đạt 1.631 USD/tấn, tăng 4,5% so với tháng 3/2021. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, giá chè xuất khẩu bình quân đạt 1.599,4 USD/tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu chè 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sang Pakistan chiếm 32,1%, đạt 7,4 nghìn tấn, trị giá 13,4 triệu USD, tăng 2% về lượng, nhưng giảm 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Đài Loan đạt 2,99 nghìn tấn, trị giá 4,39 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Xung đột giữa Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam tới thị trường Nga giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2022, chỉ đạt 2,2 nghìn tấn, trị giá 3,9 triệu USD, giảm 29,9% về lượng và giảm 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Ả rập Xê-út, Ấn Độ tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu chè sang các thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, nên không bù đắp được mức giảm từ các thị trường xuất khẩu chính.

Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh - Ảnh 3.

Nguồn: Tính toán theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan

Thị phần chè của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu vào thị trường Đài Loan tăng

Xuất khẩu chè sang Đài Loan tháng 3 giảm nhưng 2 tháng trước đó, thị trường này đã tăng mua chè của ta rất mạnh. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Đài Loan, nhập khẩu chè vào thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 4,19 nghìn tấn, trị giá 12,56 triệu USD, giảm 7,3% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè nhập khẩu bình quân trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 2.995,2 USD/tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh - Ảnh 4.

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan

Về thị trường: Trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường Đài Loan nhập khẩu chè nhiều nhất từ Việt Nam, đạt 2 nghìn tấn, trị giá 3 triệu USD, tăng 3,5% về lượng và tăng 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá chè nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 1.519,2 USD/tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu chè từ Việt Nam chiếm 47,7% tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Đài Loan, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. 

Sri Lanka, Ấn Độ, Indonesia là các thị trường cung cấp chè lớn tiếp theo cho thị trường Đài Loan. Trong đó, thị trường Đài Loan tăng mạnh nhập khẩu chè từ Indonesia và giảm nhập khẩu chè từ Sri Lanka và Ấn Độ.

Xung đột Nga và Ukraine khiến hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh - Ảnh 5.

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan

Về chủng loại: Chè đen và chè xanh là 2 chủng loại nhập khẩu chính vào thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2022. Trong đó, nhập khẩu chè đen vào thị trường Đài Loan đạt 3,17 nghìn tấn, trị giá 8 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 2.522,4 USD/tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam, Sri Lanka và Ấn Độ là 3 thị trường cung cấp chè đen lớn nhất cho thị trường Đài Loan. 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường Đài Loan tăng nhập khẩu chè đen từ Việt Nam, giảm nhập khẩu từ Sri Lanka và Ấn Độ. 

Nhập khẩu chè xanh vào thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 1 nghìn tấn, trị giá 4,55 triệu USD, giảm 5% về lượng nhưng tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xanh nhập khẩu bình quân vào thị trường Đài Loan đạt 4.464,5 USD/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Thị trường Đài Loan nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, giá nhập khẩu chè xanh bình quân từ Việt Nam ở mức thấp, đạt 1.639,3 USD/tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021; giá nhập khẩu chè xanh bình quân từ Nhật Bản ở mức cao đạt 11.719,4 USD/tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2021.


Nguyễn Phương