Tập đoàn Lộc Trời (LTG) góp vốn thành lập công ty cây giống

02/12/2021 15:57 GMT+7
Giống cây trồng Lộc Trời có vốn điều lệ 56 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Lộc Trời góp 55,94 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố Nghị quyết góp 56 tỷ đồng thành lập Công ty cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời góp 55,94 tỷ đồng (tương ứng 99,9% vốn).

Hai công ty con của Tập đoàn này là Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời góp 0,05%, tương đương 28 triệu đồng và Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời góp phần còn lại (với 28 triệu đồng).

Ba cổ đông nêu trên góp vốn bằng tiền, quyền sử dụng đất, tài sản cố định và các tài sản khác theo biên bản góp vốn.

Bản tin nhà đầu tư qúy III/2021 vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc công bố cho thấy, doanh thu thuần của đơn vị này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt trên 7.114 tỉ đồng, tăng 3.143 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 351,5 tỉ đồng, tăng 111 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng doanh thu thuần như nêu ở trên, thì 9 tháng đầu năm nay, tỷ trọng của ngành thuốc chiếm 42%, ngành giống chiếm 9%, ngành lương thực chiếm 46%,  còn lại thuộc về các ngành khác.

Đối với ngành lương thực, báo cáo của Lộc Trời cho biết, 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt 3.248 tỉ đồng, tăng đến 266,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi gộp 9 tháng 2021 đạt 70,5 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, với ngành thuốc, tuy doanh thu thuần 9 tháng đầu năm nay thấp hơn ngành lương thực, đạt 3.018 tỉ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, nhưng lãi gộp vượt qua xa ngành lương thực, đạt 1.016 tỉ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần của ngành giống 9 tháng đầu năm 2021 đạt 608,1 tỉ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ và lãi gộp đạt 165,1 tỉ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn doanh thu thuần của ngành dịch vụ nông nghiệp đạt 119,4 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm nay và lãi gộp đạt 2,2 tỉ đồng.

Ngành lương thực chính thức được Lộc Trời khởi động từ năm 2010, trong đó, những cánh đồng mẫu lớn (cánh đồng lớn) đầu tiên được đơn vị này xây dựng ở khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, với ngành thuốc, khi thành lập Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang (tiền thân của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ngày nay – PV) vào năm 1993, thì lĩnh vực cung ứng thuốc bảo vệ thực vật chính là lĩnh vực bắt đầu của đơn vị này. Đến năm 1996, đơn vị này thành lập ngành giống khi đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống.

Hiện các sản phẩm gạo, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng của doanh nghiệp có mặt tại hầu hết các địa phương có hoạt động sản xuất nông nghiệp trên cả nước, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


An Vũ