Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển cây dược liệu

27/02/2023 19:21 GMT+7
Trong năm 2023, Thừa Thiên Huế hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển cây dược liệu, hỗ trợ doanh nghiệp dược liệu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030".

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ trợ từ 1 đến 2 dự án đầu tư phát triển cây dược liệu; hỗ trợ từ 2 đến 3 doanh nghiệp dược liệu đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển cây dược liệu  - Ảnh 1.

Mô hình trồng dược liệu sâm cau trên cát ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ ít nhất 2 doanh nghiệp đầu tư phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; triển khai 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ về dược liệu được Trung ương hỗ trợ kinh phí trên địa bàn.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thừa Thiên Huế sẽ phát triển các vùng dược liệu và lựa chọn loài dược liệu ưu tiên; xây dựng "Trục văn hóa - Thảo dược" phát triển các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình OCOP tại tỉnh; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với chương trình OCOP...


Phong Cầm