Thủy điện A Vương (AVC) báo lãi ròng quý 4 đạt 153 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 2021

18/01/2022 09:14 GMT+7
Lũy kế cả năm 2021, Thủy điện A Vương đạt 682 tỷ đồng doanh thu, tăng 30%; 342 tỷ đồng lãi ròng, tăng 84%. Qua đó, thực hiện vượt mức 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận doanh nghiệp đã đặt kế hoạch trong năm 2021 (114 tỷ đồng).

CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 260 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm giá vốn bán hàng ở mức 25%, giúp lãi gộp AVC đạt 173 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính xấp xỉ 2 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 17% và 45% về ngưỡng 6 tỷ đồng và 17 tỷ đồng.

Kết quả, cuối quý 4/2021, AVC ghi nhận 163 tỷ đồng lãi trước thuế, 153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cùng tăng 15% so với năm ngoái.

Thủy điện A Vương báo lãi ròng quý 4 đạt 153 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.

Thủy điện A Vương

Lũy kế cả năm 2021, AVC đạt 682 tỷ đồng doanh thu, tăng 30%; 342 tỷ đồng lãi ròng, tăng 84%. Qua đó, thực hiện vượt mức 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận doanh nghiệp đã đặt kế hoạch trong năm 2021 (114 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản AVC đạt ngưỡng 1.600 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn tăng vọt từ 36,6 tỷ đồng lên 251 tỷ đồng. các khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa, về còn 160,6 tỷ đồng. 

Nợ phải trả giảm nhẹ còn 155 tỷ đồng so với con số 170 tỷ đồng hồi đầu năm. Đáng chú ý khi nợ vay ngắn hạn chỉ ở ngưỡng 75 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay dài hạn.

Kết thúc phiên giao dịch ngàu 17/1/2022, cổ phiếu AVC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 33.600 đồng/cp.


Q.D