TT-Huế: Tổ chức 194 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 4.654 nông dân

29/11/2022 06:33 GMT+7
Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đào tạo 194 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 4.654 nông dân, đồng thời triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ nông dân đem lại hiệu quả cao.

Ngày 28/11, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn giao tài sản sau đầu tư Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự hội nghị có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở ngành liên quan của tỉnh.

TT-Huế: Tổ chức 194 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 4.654 nông dân  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A.

Tại hội nghị, đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố quyết định bàn giao tài sản sau đầu tư Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho Hội Nông dân tỉnh. Hai bên cũng cùng nhau ký biên bản bàn giao dự án để Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng và thực hiện tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua. Theo ông Đinh Khắc Đính, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa cơ sở vật chất của Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả, qua đó nâng cao vị thế, vai trò tổ chức Hội Nông dân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh rà soát những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm để hoạt động hiệu quả cao hơn.

Ngày 12/11/2002, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành quyết định số 190/QĐ-HNDTW thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm- Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 18/8/2006, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành quyết định 448/QĐ-HNDTW về việc đổi tên, thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm- Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 2/7/2013, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định 1241/QĐ-UBND tiếp nhận và thành lập Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định 2049/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT-Huế: Tổ chức 194 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 4.654 nông dân  - Ảnh 2.

Ký biên bản bàn giao tài sản sau đầu tư Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: V.A.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế- xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ hằng năm, Trung tâm phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh, Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để cấp kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn kinh phí từ  chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có Giám đốc và 1 Phó Giám đốc, có 2 phòng gồm phòng Dịch vụ - hỗ trợ nông dân và phòng Tổ chức hành chính. Hiện tại Trung tâm không có biên chế sự nghiệp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh điều động 3 biên chế của Hội Nông dân tỉnh kiêm nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Trung tâm hợp đồng thêm 3 lao động cho phòng Dịch vụ- hỗ trợ nông dân, phòng Tổ chức hành chính. Ngoài ra Trung tâm hợp đồng thỉnh giảng các giáo viên thỉnh giảng khi mở các lớp nghề cho lao động nông thôn theo kinh phí của Sở LĐTBXH, Sở NNPTNT, Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trung tâm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2007. Diện tích sử dụng đất là 5.436 m2, diện tích xây dựng là 1.300 m2, diện tích sàn 1.450 m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 6,4 tỷ đồng...

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm đã tổ chức đào tạo 194 lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp ở trình độ dạy nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 4.654 lao động. Trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ nông dân đem lại hiệu quả cao...Quỳnh Nhi