TTC Sugar (SBT) sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%

06/12/2022 14:43 GMT+7
Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar; HoSE: SBT) vừa công bố thông tin về việc sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Theo đó, TTC Sugar sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 12% giá trị phát hành/năm. Thời gian thanh toán vào ngày 15/12/2022.

Trước đó, ngày 14/11, TTC Sugar đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 440 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của công ty.

Năm tài chính 2021-2022 (năm tài chính của Thành Thành Công Biên Hoà bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau) đạt 18.319 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,7% so với năm trước đó. Doanh thu tài chính gần 1.100 tỷ đồng (hơn gấp đôi cùng kỳ) cũng là một trong những đóng góp lớn khiến cho lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 34,3% so với cùng kỳ, lên mức 873 tỷ đồng.

Luỹ kế đến 30/6/2022 Thành Thành Công Biên Hoà còn 1.434 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn khoản thặng dư vốn cổ phần 6.770 tỷ đồng.

Trên thị trường, tại phiên giao dịch sáng 6/12, cổ phiếu SBT giảm 1,81% xuống 13.550 đồng/cp.


An Vũ