Tư vấn Đầu tư IDICO (INC): Lãi quý IV/2023 sụt giảm hơn 15% so với cùng kỳ

16/01/2024 07:00 GMT+7
Quý IV/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (HNX: INC) ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính bất ngờ lao dốc, giảm mạnh gần 4 lần so với cùng kỳ, xuống còn vỏn vẹn hơn 8,6 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (HNX: INC) mới đây công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng từ 4,3 tỷ lên hơn 4,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 40,3% của quý IV/2022 xuống 33,8% trong quý này.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này ghi nhận giảm mạnh gần 4 lần, từ hơn 31 triệu đồng xuống còn vỏn vẹn hơn 8,6 triệu đồng. Trong kỳ, Công ty không ghi nhận có chi phí tài chính và chi phí bán hàng, chỉ duy nhất chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 1,9 tỷ xuống còn 1,5 tỷ đồng.

Hết quý IV/2023, INC báo lãi trước thuế đạt hơn 854 triệu đồng, lãi sau thuế đạt gần 683,3 triệu đồng, lần lượt giảm 20% và 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tư vấn Đầu tư IDICO (INC): Lãi quý IV/2023 sụt giảm hơn 15% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính riêng quý IV/2023

Luỹ kế cả năm 2023, INC ghi nhận doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ đạt hơn 24,6 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với kết quả thực hiện được năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 99,7 tỷ đồng xuống 63,6 tỷ đồng. Được biết, mảng hoạt động tài chính giảm do lãi tiền gửi ngân hàng trong năm nay thu về ít hơn so với năm trước.

Cuối cùng, INC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 26% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của INC ở mức 37 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó có tới hơn 13 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn; 14,1 tỷ đồng hàng tồn kho. Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả tăng từ 10,8 tỷ lên 12,7 tỷ đồng.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục