Vĩnh Hoàn (VHC) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính quý I/2024 đến ngày 15/5

24/04/2024 12:15 GMT+7
CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đã có văn bản xin gia hạn nộp và công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính quý I/2024 chậm nhất là ngày 15/5/2024.

Theo văn bản, lý do Vĩnh Hoàn đưa ra là công ty cũng như các công ty con đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Do vậy, Vĩnh Hoàn không kịp lập Báo cáo tài chính quý I/2024 theo đúng thời gian quy định và xin gia hạn nộp, công bố báo cáo tài chính quý I/2024 chậm nhất vào ngày 15/5/2024.

Vĩnh Hoàn (VHC) đặt mục tiêu lợi nhuận từ 800 - 1.000 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản: kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Ngoài ra, đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Vĩnh Hoàn (VHC) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính quý I/2024 đến ngày 15/5- Ảnh 1.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Vĩnh Hoàn.

Về kế hoạch đầu tư năm 2024, Vĩnh Hoàn thông qua kế hoạch đầu tư tổng cộng 930 tỷ đồng. Công ty sẽ đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp công suất sản xuất nhà máy thức ăn thủy sản Feedone; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.

Năm 2024, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm với tỷ lệ 20%, bằng với năm 2023. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch (không quá 20 tỷ đồng) vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành.

Phiên sáng ngày 24/4, cổ phiếu VHC tăng 2,13% (1.500 đồng) lên 71.900 đồng/cổ phiếu.

Linh Anh
Cùng chuyên mục