Chính phủ quyết làm "sạch" thị trường vốn, xây dựng cơ chế quản lý tiền ảo

04/01/2023 07:54 GMT+7
Chính phủ đặt nhiệm vụ năm 2023 sẽ làm lành mạnh, bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản.

Chính phủ đặt mục tiêu làm sạch thị trường vốn và bất động sản

Chính phủ vừa đưa ra Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 lấy ý kiến trước khi thông qua.

Chính phủ quyết làm "sạch" thị trường vốn, xây dựng cơ chế quản lý tiền ảo  - Ảnh 1.

Chính phủ đặt mục tiêu năm 2023 sẽ quyết tâm làm lành mạnh hoá thị trường vốn, bất động sản và xây dựng cơ chế quản lý tiền ảo

Trong đó, nội dung được đặc biệt chú ý và là vấn đề nóng của kinh tế Việt Nam là thanh khoản của thị trường vốn và bất động sản đang nghẽn, nhiều hành vi gian lận, thao túng thị trường ảnh hưởng sự phát triển của kênh huy động vốn lớn này.

Chính phủ đặt mục tiêu, tập trung ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản; thúc đẩy thị trường trong nước; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Dự thảo của Chính phủ đưa 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 142 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, năm 2023 được Chính phủ coi là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Trong nước, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp.

Những tồn tại, hạn chế, bất cập từ nội tại nền kinh tế tích tụ từ lâu chưa được xử lý dứt điểm. Quy mô nền kinh tế nước ta còn khiêm tốn nhưng độ mở lại lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài hạn chế.

Dự thảo Nghị quyết xác định 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nhóm nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường năng lực thích ứng, chống chịu, bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính, ngân hàng trong mọi tình huống; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài đã được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Đặc biệt, Chính phủ nêu rõ năm 2023 sẽ tập trung ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản; thúc đẩy thị trường trong nước; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, có tính liên kết vùng và hạ tầng đô thị lớn.

Trong đó có rà soát, hoàn thiện khung pháp lý về hạ tầng thương mại điện tử; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; cơ chế quản lý tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

An Linh