Doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng tinh bột vào Trung Quốc cần đặc biệt lưu ý điều này

10/03/2022 09:00 GMT+7
Doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng tinh bột vào Trung Quốc cần đặc biệt lưu ý điều này
Doanh nghiệp có thể đăng ký qua hệ thống trực tuyến khi xuất khẩu mặt hàng tinh bột vào thị trường Trung Quốc
Doanh nghiệp có thể đăng ký qua hệ thống trực tuyến khi xuất khẩu mặt hàng tinh bột vào thị trường Trung Quốc.

Ngày 1/1/2022, Trung Quốc đã đưa Lệnh 248 và Lệnh 249 liên quan tới quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào hiệu lực, trong đó bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào nước này tiến hành đăng ký trên hệ thống trực tuyến https://cifer.singlewindow.cn/.

Hiện nay, thông tin đối với các mặt hàng tinh bột (mã HS 1108 và mã HS 3050) đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cập nhật. Theo đó, doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng này có thể tự thiết lập tài khoản và đăng ký mặt hàng xuất khẩu trên hệ thống https://cifer.singlewindow.cn/ để được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cung cấp mã số đăng ký.

Doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng tinh bột vào Trung Quốc cần đặc biệt lưu ý điều này - Ảnh 1.

Doanh nghiệp có thể đăng ký qua hệ thống trực tuyến khi xuất khẩu mặt hàng tinh bột vào thị trường Trung Quốc.

Danh sách 11 mã HS bao gồm:

- Mã HS 1108110000 (mã CIQ 999): Tinh bột mì

- Mã HS 1108120000 (mã CIQ 999): Tinh bột ngô (dùng làm thực phẩm)

- Mã HS 1108130000 (mã CIQ 999): Tinh bột khoai tây

- Mã HS 1108140000 (mã CIQ 999): Tinh bột sắn

- Mã HS 1108190000 (mã CIQ 101): Tinh bột khác (sản phẩm lương thực khác, không bao gồm tinh bột khoai tây và tinh bột sắn)

- Mã HS 1108190000 (mã CIQ 102): Tinh bột khác (chế phẩm lương thực khác)

- Mã HS 1108190000 (mã CIQ 103): Tinh bột khác (chế phẩm tinh bột khác)

- Mã HS 1108190000 (mã CIQ 104): Tinh bột khác (tinh bột)

- Mã HS 1108200000 (mã CIQ 999): Inulin

- Mã HS 3505100000 (mã CIQ 102): Dextrin và tinh bột biến tính khác

- Mã HS 3505200000 (mã CIQ 101): Keo dựa trên dextrin

Nguyễn Phương