Kê khai sai thuế, bột giặt LIX bị phạt và truy thu gần 24,8 tỷ đồng

05/06/2023 22:33 GMT+7
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix (HoSE: LIX) vừa thông báo về việc nhận được quyết định từ Tổng Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Tổng Cục Thuế nêu rõ Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix (HoSE: LIX) bị phạt do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, hình thức xử phạt sẽ là 20% trên số thuế truy thu với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả thì LIX buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách nhà nước gần 16,9 tỷ đồng. Trong đó, thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là gần 16,5 tỷ (từ năm 2019 đến năm 2021). Thêm nữa, tiền chậm nộp là 4,5 tỷ đồng.

Như vậy, tiền chậm nộp, tiền phạt và truy thu tổng số tiền lên tới gần 27,8 tỷ đồng.

Bột giặt LIX hoàn thành kế hoạch lợi nhuận quý I đã đề ra

Kê khai sai thuế, bột giặt LIX bị phạt và truy thu gần 24,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023, Bột giặt LIX ghi nhận doanh thu thuần đạt 677,8 tỷ đồng, tăng 12%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp và tổng chi phí gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng là lợi nhuận trước thuế đạt gần 55,4 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty công bố kế hoạch kinh doanh quý I/2023 với các chỉ tiêu chính bao gồm: Doanh thu dự kiến đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 50 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch đề ra trong quý thì LIX mới gần hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt đích kế hoạch lợi nhuận quý.

Ngoài ra, LIX sắp trả cổ tức còn lại 2022 bằng tiền tỷ lệ 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LIX sẽ phải chi gần 65 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, ngày 14/02/2023, LIX đã chi gần 49 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 (tỷ lệ 15%). Sau 2 đợt chi trả, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2022 của LIX là 35% bằng tiền. Như vậy, Bột giặt LIX đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Sang năm 2023, mức chia cổ tức dự kiến là 30% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, giá cổ phiếu LIX tăng 2,26% lên 45.200 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo