Ngành điều vẫn chưa thoát khó

19/11/2022 16:21 GMT+7
Tháng 10/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tăng 15,6% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 9/2022, nhưng vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hạt điều vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 44,31 nghìn tấn, trị giá 265,67 triệu USD, tăng 15,6% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 9/2022, nhưng so với tháng 10/2021 giảm 16,5% về lượng và giảm 24,3% về trị giá. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 424,83 nghìn tấn, trị giá 2,54 tỷ USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 15,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá: Tháng 10/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.996 USD/tấn, giảm 2,0% so với tháng 9/2022 và giảm 9,3% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.991 USD/tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về thị trường: Tháng 10/2022, xuất khẩu hạt điều sang hầu hết thị trường chủ lực giảm so với tháng 10/2021, ngoại trừ Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Ả rập Xê út. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang hầu hết các thị trường xuất khẩu chủ lực giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng xuất khẩu sang các thị trường Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Israel, Ả rập Xê út tăng trưởng 2 con số.

Ngành điều vẫn chưa thoát khó - Ảnh 1.

Tháng 10/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tăng 15,6% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 9/2022, nhưng vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ngành điều vẫn chưa thoát khó - Ảnh 2.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Điểm sáng duy nhất trong những tháng đầu năm là thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ vẫn tăng. Hạt điều Việt vẫn giữ vững được thị trường quan trọng này.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, tháng 9/2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ thị trường thế giới đạt xấp xỉ 10,8 nghìn tấn, trị giá 65,67 triệu USD, cùng giảm 11,9% về lượng và trị giá so với tháng 8/2022, so với tháng 9/2021 giảm 42,2% về lượng và giảm 48% về trị giá. Tính chung 9 tháng năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều đạt xấp xỉ 115,4 nghìn tấn, trị giá 734,94 triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Diễn biến giá: Tháng 9/2022, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ đạt mức 6.085 USD/tấn, giảm 0,06% so với tháng 8/2022 và giảm 10,1% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm 2022, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ đạt mức 6.369 USD/tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ từ các nguồn cung Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Brazil giảm, nhưng giá tăng từ các thị trường Nigieria, Ấn Độ.

Cơ cấu nguồn cung 9 tháng năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều chủ yếu các thị trường Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Brazil… 

9 tháng năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 103,18 nghìn tấn, trị giá 653,41 triệu USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 89,42% trong 9 tháng năm 2022, tăng nhẹ so với 89,22% thị phần trong 9 tháng đầu năm 2021. 

Ngược lại, nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ từ Bờ Biển Ngà tăng 44,1% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 4,74 nghìn tấn, trị giá 27,41 triệu USD trong 9 tháng năm 2022. Thị phần hạt điều của Bờ Biển Ngà trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 4,11% trong 9 tháng năm 2022, cao hơn so với 2,43% thị phần trong 9 tháng đầu năm 2021. 

Theo dõi số liệu thống kê có thể thấy, Hoa Kỳ có xu hướng mở rộng nguồn cung hạt điều sang các nước châu Phi như Bờ Biển Ngà, Nigieria. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều chủ yếu cho Hoa Kỳ.

Ngành điều vẫn chưa thoát khó - Ảnh 3.

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (*) Ghi chú: HS 080131 Hạt điều tươi hoặc khô, chưa tách vỏ; HS 080132 Hạt điều tươi hoặc khô, đã tách vỏ

 

Nguyễn Phương