Quảng Ngãi: Nới lỏng, bỏ hàng loạt quy định đối với lao động về từ vùng “cam, vàng, đỏ”

20/10/2021 09:59 GMT+7
Bắt đầu từ hôm nay (20/10), Quảng Ngãi sẽ thực hiện nới lỏng, xoá bỏ hàng loạt quy định và yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước đó đối với lao động, người dân đến/về từ vùng có dịch ở tỉnh, thành phía nam.

Sáng 20/10, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết đã ban hành quy định mới, thay đổi 1 số quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Ngãi: Nới, xoá hàng loạt quy định đối với lao động về từ vùng “cam, vàng, đỏ”    - Ảnh 1.

Hàng loạt quy định và yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước đó đối với lao động, người dân đến/về từ vùng có dịch ở tỉnh, thành phía nam đã được nới, xoá bỏ. Ảnh Công Hoàng.

Trong văn bản khẩn (số 5525/UBND-KGVX, ngày 19/10/2021) mà người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi đã ký và ban hành, hàng loạt quy định và yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 đối với lao động, người dân về từ các tỉnh thành phía nam đã được xoá bỏ, nới lỏng.

Cụ thể đối với trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh), tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày (kể từ ngày đến/về địa phương); xét nghiệm RT-PCR 01 lần vào ngày đầu tiên.

Người tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (hộ chiếu vaccine, có chứng nhận trên Sổ sức khỏe điện tử, hoặc giấy chứng nhận) đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng (tính đến thời điểm đến/về địa phương), cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, cũng được thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày (kể từ ngày đến/về địa phương), tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 7 ngày tiếp theo và phải thực hiện xét nghiệm 3 lần (ngày đầu, thứ 7 và thứ 14) trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Đối với người đến/về Quảng Ngãi (ngoài 4 tỉnh, thành trên) từ "vùng xanh" (cấp độ 1), tự theo dõi sức khoẻ trong thời gian 7 ngày (kể từ ngày về đến địa phương).

Quảng Ngãi: Nới, xoá hàng loạt quy định đối với lao động về từ vùng “cam, vàng, đỏ”    - Ảnh 3.

Nhiều trường hợp trở về từ vùng có dịch không cần phải có xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Công Hoàng.

Trường hợp đến/về từ "vùng vàng" (địa phương cấp độ 2) đã có hộ chiếu vaccine, hoặc khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận, hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ và tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/lưu trú 7 ngày.

Trường hợp chưa, hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà/lưu trú 14 ngày, hạn chế tiếp xúc cộng đồng.

Đối với người đến/về từ "vùng cam" (cấp độ 3) đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có hộ chiếu vaccine, khuyến cáo có kết quả xét nghiệm âm tính (trong 72 giờ, hoặc test nhanh tại chốt kiểm tra y tế), tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất.

Quảng Ngãi: Nới, xoá hàng loạt quy định đối với lao động về từ vùng “cam, vàng, đỏ”    - Ảnh 5.

Hộ chiếu vaccine đã được nâng dần tác dụng. Ảnh: Công Hoàng

Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và thứ 7 (kể từ ngày đến/về địa phương); chưa tiêm vaccine thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm SARS-CoV-2 (3 lần) vào ngày thứ nhất, thứ 7 và thứ 14.

Đối với người đến/về từ "vùng đỏ" (cấp độ 4) đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có hộ chiếu vaccine yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính (trong 72 giờ, hoặc test nhanh tại chốt kiểm tra y tế), tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và thực hiện xét nghiệm RT-PCR 1 lần (ngày đầu tiên đối với trường hợp khỏi bệnh); 2 lần (ngày đầu và ngày thứ 7) và tiếp tục theo dõi tại nhà 7 ngày đối với trường hợp còn lại.

Quảng Ngãi: Nới, xoá hàng loạt quy định đối với lao động về từ vùng “cam, vàng, đỏ”    - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Hoàng.

Những người chưa tiêm đủ liều vaccine, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm 3 lần (ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14).

Các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định hiện hành của cấp thẩm quyền tỉnh và Bộ Y tế.

Công Hoàng