TTC Sugar (SBT) báo lãi giảm sâu, nợ vay chiếm 60% nguồn vốn

29/01/2023 08:13 GMT+7
Trong quý 2, TTC Sugar báo lãi sau thuế 122 tỷ đồng, giảm 50%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 60% xuống mức 104 tỷ đồng.

Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 niên độ 2022-2023 (kỳ tài chính từ 1/10 đến 31/12/2022). Doanh thu thuần ghi nhận 6.972 tỷ đồng, tăng gần 40% so với kỳ niên độ trước. Giá vốn bán hàng chiếm 6.385 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn lại 587 tỷ đồng, giảm 12%. 

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 9% xuống 297,1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 151% lên 414 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chiếm 308,6 tỷ đồng, tăng 64%.

Kết quả, SBT báo lãi sau thuế 122 tỷ đồng, giảm 50%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 60% xuống mức 103,5 tỷ đồng.

TTC Sugar (SBT) báo lãi giảm sâu, nợ vay chiếm 60% nguồn vốn - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của TTC Sugar

Lũy kế 6 tháng niên độ 2022-2023, TTC Sugar thu về 12.281 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ niên độ 2021-2022. Lợi nhuận sau thuế 384 tỷ đồng, giảm 13%.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của SBT đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tăng ghi nhận ở phần thu dài hạn khác (từ 105 tỷ đồng lên 435 tỷ đồng) và đầu tư vào công ty liên kết (từ 2.086 tỷ đồng lên 2.531 tỷ đồng).

Theo thuyết minh, trong kỳ, TTC Sugar đã chi thêm 441 tỷ đồng để mua thêm gần 37 triệu cổ phần do CTCP Toàn Hải Vân phát hành tăng vốn điều lệ, qua đó nâng số tiền đầu tư vào công ty liên kết này lên 2.013 tỷ đồng, tương đương 36,9% vốn điều lệ. Đây là công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, kho cảng, bến bãi.

Các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn là 4.737 tỷ đồng, trong đó công ty dành hơn 802 tỷ đồng cho đầu tư chứng khoán, gồm các cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai, VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công... SBT phải trích lập dự phòng giảm giá hơn 82 tỷ đồng, trong khi đầu niên độ mới chỉ trích lập 30 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SBT là 19.114 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ. Khoản tăng mạnh là phải trả ngắn hạn, từ hơn 2.600 tỷ đồng lên gần 3.800 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 8.700 tỷ đồng lên hơn 9.200 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ còn hơn 2.300 tỷ đồng. Tổng nợ vay của công ty ghi nhận hơn 11.500 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBTđóng phiên ngày  27/1 đứng tham chiếu ở giá 14.400 đồng.


An Vũ