Media

Vsmart Bee Lite - Smartphone 4G giá chỉ 600.000 đồng

Vsmart Bee Lite - Smartphone 4G giá chỉ 600.000 đồng

Vsmart Bee Lite là smartphone có 4G giá rẻ nhất tại thị trường - chỉ 600.000 đồng.