Media

Dịch virus corona đạt đỉnh ở Trung Quốc, lan mạnh sang những nước khác

Dịch virus corona đạt đỉnh ở Trung Quốc, lan mạnh sang những nước khác

Kể từ khi bùng phát tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2019, đến nay virus corona đã lây nhiễm hơn 79.000 người trên toàn thế giới, buộc các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tương tự.