Media

Phát hiện virus cúm lợn mới có khả năng thành đại dịch

Phát hiện virus cúm lợn mới có khả năng thành đại dịch

Virus cúm lợn mới được đặt tên là G4 EA H1N1, có nguồn gốc di truyền từ chủng cúm H1N1 gây ra đại dịch năm 2009.