Media

Chery QQ Ice Cream 2024 - xe điện mini giá gần 100 triệu đồng

Chery QQ Ice Cream 2024 - xe điện mini giá gần 100 triệu đồng

Tại Trung Quốc, Chery QQ Ice Cream 2024 có tổng cộng 7 phiên bản với giá từ 29.900-52.900 Nhân dân tệ (tương đương 96,39-170,54 triệu đồng).