Bất động sản

Hoà Bình cho phép Tập đoàn T&T khảo sát 5 dự án khu đô thị quy mô 1.400 ha

Hoà Bình cho phép Tập đoàn T&T khảo sát 5 dự án khu đô thị quy mô 1.400 ha

Tập đoàn T&T vừa được tỉnh Hòa Bình cho phép nghiên cứu, khảo sát đầu tư các dự án khu đô thị tại TP Hòa Bình và huyện Đà Bắc.