Bất động sản

Đất Xanh (DXG) bất ngờ hủy ĐHĐCĐ bất thường, phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Đất Xanh (DXG) bất ngờ hủy ĐHĐCĐ bất thường, phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Lãnh đạo Đất Xanh (DXG) cho biết sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 6.092 tỷ đồng lên gần 6.118 tỷ đồng.