Bất động sản

Bất động sản TP.HCM sắp có một chu kỳ phát triển mới?

Bất động sản TP.HCM sắp có một chu kỳ phát triển mới?

Trong thời gian qua, TP. HCM cùng các địa phương lân cận đã triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao khả năng liên kết vùng. Chuyên gia Savills đánh giá những dự án này kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các đô thị, gián tiếp tạo động lực cho thị trường bất động sản.