Bất động sản

Bất động sản TP.HCM đứng thứ 3 về thu hút đầu tư trong khu vực

Bất động sản TP.HCM đứng thứ 3 về thu hút đầu tư trong khu vực

Theo xếp hạng của PwC và Urban Land Institute, thị trường bất động sản TP.HCM đang đứng thứ 3 về tiềm năng đầu tư và đứng đầu về phát triển tại châu Á - Thái Bình Dương.