Thời sự

Thái Nguyên: Gần 1,6 tỷ đồng thực hiện Dự án Cải thiện điều kiện sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thái Nguyên: Gần 1,6 tỷ đồng thực hiện Dự án Cải thiện điều kiện sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Dự án cải thiện điều kiện sống, sức khoẻ và nơi ở cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sẽ được triển khai thực hiện trong vòng 1 năm với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng.